Pomen priprave tal v ekološkem vrtnarjenju - Klub Gaia

Pomen priprave tal v ekološkem vrtnarjenju

V klubu Gaia, ki združuje ljubitelje narave in naravi prijaznega vrtnarjenja, ugotavljamo, da se v zadnjem času splošno stanje ekološke ozaveščenosti izboljšuje, saj postajajo organska gnojila vse bolj pomembna pri pripravi in preskrbi zdravih, živih in rodovitnih tal.
Za prehod na ekološko vrtnarjenje je potrebno nekoliko več časa, včasih kar dve do tri leta, da se aktivirajo biološki procesi, ki so bili prej zapostavljeni. Potrebno je razumeti, da se vsi bistveni procesi v vrtu dogajajo v tleh. Mogoče vas bo presenetilo, da pest zdravih vrtnih tal vsebuje toliko živih bitij, kot je ljudi na zemlji. Organska masa v tej količini predstavlja le manjši del skupne mase, je pa ključnega pomena za vsa živa bitja, ki se nahajajo v njej. Z dodajanjem povsem organskih gnojil v obliki pelet Biogrena z velikim deležem suhe snovi povečujemo ali ohranjamo delež organske snovi, ki ohranja zdrava, živa in rodovitna tla. Prav taka tla in mikroorganizmni pripomorejo k razgradnji dolgo delujočega organskega gnojila v obliki pelet Biogrena. Živi svet v tleh omogoči, da se organsko gnojilo naknadno razgrajuje v rastlinam dostopno obliko.

Vpliv na procese v tleh

Z redno uporabo organskih gnojil se oblikujejo pore, ki  so pomembne pri preskrbi tal z vodo in zrakom, hkrati pa so to tudi skladišča hranil. Zaradi tega pravimo, da je površinski sloj tal do globine 20 do 30 cm aktivni, živi sloj in zahteva redno oskrbo oziroma dodajanje organskih gnojil. Organska komponenta v gnojilu izboljša lastnosti in zračnost tal, hkrati pa poveča tudi njihovo sposobnost za zadrževanje vode. Tako oskrbovana tla bodo v poletnih mesecih bistveno manj občutljiva za sušo in stresne razmere. Dodajanje organskega gnojila je potrebno že pri pripravi tal za setev ali sajenje. Dodatek organske snovi peščenim tlom omogoči boljšo vodno kapaciteto, peščeni delci pa skupaj z organsko snovjo ustvarjajo grudičasti zlog. V glinenih ali bolj zbitih tleh z organskim gnojilom povečujemo medtalne prostore, skozi katere odteče del odvečne vode. Na ta način koreninam omogočimo dostop do kisika ter omogočimo življenjski prostor za normalno rast in razvoj rastlin.

Ekološko sprejemljiva organska gnojila

Z njihovim dodajanjem se količina organske mase, humusa povečuje, hkrati so tla tudi bolj biološko aktivna, kar povečuje plodnost. Rastline, oskrbovane z organskimi gnojili, imajo zdrav in gosto razvejan koreninski sistem. Rezultati na poskusnih poljih so pokazali, da imajo rastline tudi več zdravih listov, so bolj odporne proti boleznim, povečana pa je tudi kakovost pridelka. V primerjavi z 'industrijsko' pridelavo hrane se je povečala tudi vsebnost askorbinske kisline oziroma vitamina C. Po merilih FAO in Svetovne zdravstvene organizacije je vsebnost vitamina C eden od pokazateljev kakovosti pridelka. Ker je vitamin C rezultat delovanja mikroorganizmov in encimov, ki živijo v humusu, lahko sklepamo, da ti pripomorejo k pomembnim procesom v času oblikovanja plodov. Svetla prihodnost organskega gnojenja se pripisuje tudi dejstvu, da se v intenzivni pridelavi hrane uporablja vse več mineralnih gnojil, ki nepovratno zmanjšujejo sloj naravnega humusa. Ravno zaradi tega se v razvitem svetu vse bolj poraja vprašanje, kako preusmeriti način pridelovanja hrane  in ohraniti preostale rezerve humusa, od katerega je dejansko odvisen človeški obstoj.

Zato se vse več profesionalnih kot tudi ljubiteljskih vrtnarjev, sadjarjev, vinogradnikov itn. odloča za povečanje deleža humusa z uporabo dolgo delujočega organskega gnojila v obliki pelet. Ker pa niso vsa organska gnojila na trgu enako kakovostna, bodimo pri izboru previdni. Najprej preverimo, da je gnojilo dolgodelujoče in 100% organsko. Bistven je tudi velik delež suhe snovi, da ne bomo kupovali pretežno vode. Pa tudi, da ta delež ne variira, saj tako ne bomo vedeli, kolikšen del je gnojila v vreči, ki smo jo kupili, in kako ga primerno razporediti. Pametno je preveriti tudi, da ja tako gnojilo termično obdelano, kar pomeni, da zaradi posebne toplotne obdelave ne ne vsebuje klic bolezni in semen plevelov.

Z uporabo kakovostnega povsem organskega gnojila lahko pridelamo dovolj zdrave hrane za domače potrebe, izboljšamo oziroma ohranjamo pa tudi kakovost bivalnega okolja. Tako ustvarimo ravnovesje, skladnost med vsemi udeleženci v pridelavi hrane (človek, rastline, živali, tla). V nasprotju z ekološko pridelavo se pri 'industrijski' oziroma konvencionalni uporabljajo razni hormoni, dodatki, antibiotiki, gensko spremenjeni organizmi in druga sredstva, ki včasih resno ogrožajo zdravstveno brezhibnost pridelkov in posledično tudi uporabnikov.

Za največji uspeh uporabite:

Biogrena

Visokokakovostno organsko gnojilo z največjim številom mikroorganizmov, ki biološko aktivirajo tla.
Za komentiranje se prijavite