Priprava nove trate - Klub Gaia

Priprava nove trate

Pred setvijo travne mešanice je treba tla dobro pripraviti, saj se nam vsaka napaka pri tem opravilu lahko kasneje zelo pozna.

Najprej prekopavanje

Površino, namenjeno trati, najprej prekopljemo. To je najbolje opraviti s prekopalnikom ali frezo, če pa je površina zares majhna, se je lahko lotimo tudi ročno. 
Kadar je na tem zemljišču že trata, ki jo želimo popolnoma obnoviti, jo je treba najprej odstraniti. Če se tega dela lotimo ročno, se bomo kar precej prepotili, ob veliki površini pa morda celo obupali. Lažje je, če je ta obstoječa trava močno zapleveljena, saj je sam plevel veliko lažje odstranjevati kot pa dobro razraslo trato. Pri veliki površini pa se najbolj splača poklicati vrtnarijo ali podjetje, kjer gojijo travne zvitke in naročiti, da nam odstranijo vrhnjo zeleno plast s posebnim strojem. V tem primeru je navadno potrebno dodati še nekaj zemlje, saj smo skupno višino prsti z odstranjevanjem rastlin precej znižali.
Za komentiranje se prijavite