Sajenje modernih »eko« sort za brajdo - Klub Gaia

Sajenje modernih »eko« sort za brajdo

prof. dr. Denis Rusjan

Zaradi vse večjega zavedanja o pomenu varovanja okolja se vse več pridelovalcev vinskega in namiznega grozdja odloča za sajenje t.i. tolerantnih - »odpornih« sort. Tudi s tovrstnimi sortami se ne moremo v celoti izogniti varstvu (škropljenju) trte, se pa uporabo fitofarmacevtskih sredstev lahko vsaj razpolovi.

Tolerantne sorte namiznega grozdja

Za brajde ob stanovanjskih in gospodarskih poslopjih bi priporočal tolerantne sorte za namizno grozdje, s katerimi imamo v Sloveniji že veliko izkušenj. Med belimi sortami bi priporočil sorte 'Arkadia', 'Palatina', 'Prezentabil', 'Evita', 'Talisman' in 'Fanny', med rdečimi pa 'Muškat bleu', 'Georg', Esther', 'Nero' in 'Katharina', cepljenke katerih si priskrbite pri trsničarjih, kjer so sadike trt zagotovo ustrezno oskrbljene.

Postopek sajenja

Prikaz ročnega sajenja sadike vinske trte
Prikaz ročnega sajenja sadike vinske trte

Cepljenke trt se posadi v prekopano zemljo, ko se le-ta na globini 30-40 cm ogreje vsaj na 10 °C, kar se v Sloveniji običajno zgodi v mesecu aprilu in maju. Zemljišče namenjeno brajdi je potrebno pred sajenjem prekopati vsaj do globine 50 cm. 

Cepljenke pred sajenjem hranimo zaščitene v polivinilu, na hladnem v hladilniku (4 °C), dan ali dva pred sajenjem cepljenkam prikrajšamo korenine na dolžino 10 cm in vse do sajenja jih namakamo v vodi. 

Na stalnem sadilnem mestu izkopljemo jamo velikosti okrog 40x40x40 cm, na dno katere najprej nasujemo kup drobnejše zemlje, na vrh tega postavimo cepljenko tako, da so korenine kar se le da enakomerno razporejene navzdol. Za tem cepljenko zasujemo z mešanico organskega gnojila, npr. Plantella Organik; cca. 2-3 kg/cepljenko, in zemlje. 

V sadilno jamo morda dodamo in raztrosimo še pest mineralnega gnojila NPK, kot je Plantella Sadjarsko gnojilo, elementi katerega bodo na voljo cepljenki takoj na začetku rasti. Cepljenko dokončno zasujemo z zemljo do višine vsaj 2 cm pod cepljenim mestom.

Brajda z namiznim grozdjem v Ivanjkovcih, Ormož
Brajda z namiznim grozdjem v Ivanjkovcih, Ormož

Cepljenke zalivamo

V kolikor po sajenju nastopi daljše obdobje brez padavin in z višjimi temperaturam, je cepljenke treba tedensko zalivati, predvsem v lažjih in skeletnih (lapornatih) tleh, vsaj v prvih 4-6 tednih po sajenju, ko je cepljenka najbolj občutljiva. 

Ob brstenju trt priporočam čim prejšnje varstvo mladik z žveplenimi pripravki, s čimer se mladike zaščiti pred pršicami ter zmanjša možnost poškodb, ki bi jih lahko naredila divjad, saj so jim spomladi mladike trt precej všečne.

Za največji uspeh uporabite:

Plantella Organik

Dolgodelujoče organsko gnojilo v obliki pelet za večjo rodnost tal in izboljšano kakovost in količino pridelka.

Plantella Specialno sadjarsko gnojilo

Mineralno gnojilo v granulah z nizko vsebnostjo dušika in dodatkom magnezija ter bora, primerno za gnojenje sadnega drevja, vinske trte in krompirja.
Za komentiranje se prijavite