Pozna zimska rez trte – zaščita pred spomladansko pozebo - Klub Gaia

Pozna zimska rez trte – zaščita pred spomladansko pozebo

prof. dr. Denis Rusjan

V hladnih mesecih, ko je narava v mirovanju, se na trti običajno opravi zimsko rez, s katero se s trte odstrani ves odvečen, neroden ter poškodovani les. Ker ima trta neskončno rast, jo moramo z zimsko rezjo vzdrževati v dani gojitveni obliki, saj bi v nasprotnem primeru kar hitro prerasla oporo oziroma vso bližnjo okolico.

Porezana trta z nepovezanimi šparoni v izogib pozebi
Porezana trta z nepovezanimi šparoni v izogib pozebi

Zimsko rez je potrebno načrtovati in izvesti preudarno, in sicer:

(a) samo v suhem vremenu, s čimer zmanjšamo okužbe trt z boleznimi lesa

(b) dovolj pozno, da zmanjšamo možnosti spomladanske pozebe. V splošnem velja, da če trte pozimi ne porežemo, bodo spomladi najprej brstela očesa, ki so najbolj oddaljena od debla (na vrhu rozg) in na tanjšem lesu (npr. oleseneli ostanki zalistnikov na rozgah). 

Prav ta očesa so za pridelavo grozdja nepomembna, saj jih ob rezi odstranimo in zato je vseeno, če pomrznejo. Več kot je očes na trti, kasnejše bo brstenje in rast mladik bo upočasnjena, kar lahko prispeva k zmanjšanju škode ob pozebi.

Letos ne hitimo z rezjo trte

Poškodbe pozebe
Poškodbe pozebe

V letošnji nadpovprečno topli zimi priporočam čim kasnejšo rez, s čimer lahko precej zmanjšamo škodo ob spomladanski pozebi. Zato na rez trte počakajte, opravite jo tik pred ali celo že po začetku brstenja, s čimer boste zakasnili brstenje oziroma zaustavili zgodnjo bujno rast mladik. 

S pozno rezjo, ko se po trti že dodobra pretakajo rastlinski sokovi, zakasnimo brstenje vsaj za teden ali celo dva, s čimer se lahko izognemo spomladanski pozebi. 

Če trta še ni porezana, ob pozebi pride do poškodb zgodaj brstečih mladik in škoda tako ni velika, saj je na trti še veliko preostalih očes. 

Ko ste primorani v zgodnejšo rez, na trti pustite več daljšega lesa, več rozg z vsaj 8 očesi, za katere je pomembno, da jih ne privezujemo, dokler še obstaja nevarnost pozebe.

Koliko odstranimo

Koliko režemo, je odvisno od gojitvene oblike, bujnosti in njene kondicije. Trte, ki so v dobri kondiciji in so bujnejše, porežemo manj kot tiste, ki jih zaznamuje slabša rast. Obenem gre opomniti, da bodo trte v slabši kondiciji, s tanjšimi rozgami, prej brstele, zato bi jih bilo potrebno porezati čim kasneje, da bi zmanjšali škodo morebitne pozebe. 

V prihajajočem letu je potrebno šibke trte dodatno pognojiti, da se opomorejo in bodo posledično tudi v naslednjih letih manj dovzetne za pozebe.

Za komentiranje se prijavite