Primeren čas za sajenje krompirja - Klub Gaia

Primeren čas za sajenje krompirja

Dr. Peter Dolničar, KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE (KIS)

S sajenjem krompirja ne prehitevajmo. Sadimo ga le v dovolj toplo zemljo, ko je temperatura nad 8 oC. Prej ga sadimo le, če posajeno gredo zavarujemo s prekrivno tkanino. V osrednji Sloveniji priporočamo sajenje v začetku aprila, ko se zunanje temperature dvignejo nad 12 oC, v V in J Sloveniji ter na Primorskem nekoliko prej.

Gnojenje krompirja

Mlad krompir je najslajši
Mlad krompir je najslajši

Krompir je okopavina, ki za svojo rast potrebuje rahla, globoka in rodovitna tla z dovolj organske snovi. Jesensko gnojenje krompirju godi, saj z njim dodajamo tudi mikroelemente ter zagotavljamo enakomernejšo oskrbo z vodo in hranili. Po potrebi dodajamo tudi minerale. 

Odmerek dušika po potrebi razdelimo tako, da ga tretjino dodamo ob saditvi, ostalo po začetku nastavljanja gomoljev ali pri poznih sortah tudi pozneje. Tal nikoli ne apnimo pred saditvijo krompirja. 

Pred saditvijo tla globoko zrahljamo, da omogočimo hitro rast in oblikovanje gomoljev pravilnih oblik.

Potrebe krompirja po gnojenju

Saditev

Globina sajenja je navidezna razdalja med vrhom gomolja in površino ravnih tal. Če sadimo plitvo, je debelina plasti tal, ki pokriva gomolje od 0 do 2 cm, pri globokem sajenju pa več kot 5 cm. 

Plitvo sajenje priporočamo, ko sadimo gomolje, ki so drobni, fiziološko stari, slabo skladiščeni, pri nizki temperaturi tal, v krajih z obilo padavin, na zelo vlažnih težkih tleh in pri sortah, ki tvorijo gomolje globoko. Tla morajo biti dovolj vlažna in globoka, da lahko napravimo primerne grebene. 

Manjši pridelovalci pogosto sadijo krompir pregosto. pridelek je manjši, gomolji drobnejši, nasad pa zaradi pregoste rasti bolj izpostavljen glivičnim boleznim, predvsem krompirjevi plesni. 

Pri normalni debelini semenskih gomoljev 35-55 mm sadimo od 4 - 5 gomoljev/m2. V praksi to pomeni okoli 2,5 tone na ha ali za manjše pridelovalce 2,5 kg semena na 10 m2. Gostoto v vrsti prilagodimo medvrstni razdalji, ki naj bo čim večja, vsaj 60 cm pri zgodnjih sortah in 70 cm pri poznih sortah.  

Upoštevajmo kolobar

Za uspešno pridelovanje krompirja ne smemo pozabiti na kolobar. Krompir sadimo na isto poljino vsako četrto leto. Le tako se izognemo nevarnosti za pojav bolezni in škodljivcev, posebej še navadne krastavosti in drugih patogenov, ki so prisotni v tleh.  

Pri kolobarjenju pa upoštevajmo tudi dobre in slabe sosede. Kaj saditi ob krompirju in česa ne, preverite v tabeli dobrih in slabih sosedov. Prenesite jo brezplačno!


Sadimo slovenske sorte krompirja

Slovenija ima dolgoletno tradicijo vzgoje svojih sort krompirja na Kmetijskem inštitutu Slovenije (KIS), od leta 1993 smo vzgojili že 15 novih sort krompirja. 

Posebej so za manjše pridelovalce zanimive zgodnje sorte: KIS Slavnik, KIS Blegoš in KIS Vipava, med poznimi pa je to KIS Kokra, ki je odporna proti krompirjevi plesni. 

Vse seme domačih sort pridelujemo na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Pri sorti KIS Kokra je na voljo tudi ekološko seme krompirja. V prodaji so po vrtnarskih trgovinah v Sloveniji, pa tudi v skladišču Poskusnega centra za krompir Kmetijskega inštituta Slovenije v Mostah pri Komendi.

Več na:   www.kis.si.

Strune napadajo krompir?

Zaščitite svoj krompir pred strunami z novo vabo Plantella Stop strune, ki prinaša dolgotrajno in okolju ter ljudem prijazno rešitev proti strunam. Vabo zakopljemo do navoja na vrt, 1 vaba zadostuje za celoten vrt. Feromon v ampuli privablja odrasle samčke hrošča pokalice v vabo. Ker pa so hrošči slabi letalci, iz vabe ne morejo izleteti. S tem preprečimo nastanek nove generacije ličink – strun. POZOR: ampule nikoli ne odpiramo!Rešitev pa ni tako preprosta, saj ima hrošč dolg razvojni krog. Ličinke potrebujejo za razvoj od jajčeca do levitve v odraslega osebka več let, običajno med 3 in 5 leti. Zato bodo v tleh ostale ličinke iz preteklih let, ki pa nam bodo še vedno delale škodo. Zanje se poslužujmo postavljanja prerezanih jabolk, itd. Feromon v vabi deluje do 3 mesece, nakar zamenjamo samo staro ampulo z novo Bio Plantella Stop strune Feromonsko vabo. Vaba je preprosta za uporabo in brez vsebnosti insekticidov.
Preberite tudi

Za največji uspeh uporabite:

Bio Plantella Stop strune

Mehanska vaba za strune v vrtu dolgotrajno deluje in do 3 mesece s feromonom učinkovito privablja odrasle osebke hrošča pokalice in tako pred njimi ščiti krompir, korenje, rdečo peso, itd.

Bio Plantella Stop strune - feromonska vaba

Feromonska vaba za ponovno polnjenje - 2 kos. Dolgotrajno deluje in do 3 mesece učinkovito privablja odrasle osebke hrošča pokalice in tako pred njimi ščiti krompir, korenje, rdečo peso, itd.

Plantella Organik

Dolgodelujoče organsko gnojilo v obliki pelet za večjo rodnost tal in izboljšano kakovost in količino pridelka.
Za komentiranje se prijavite