Oživitvena rez in oskrba starejših dreves - Klub Gaia

Oživitvena rez in oskrba starejših dreves

Janez Gačnik, univ. dipl. inž. agr., Zavod Jabolko

Na podeželju pogosto zasledimo visokodebelna drevesa, ki že dolgo niso bila obrezana. Osnovna značilnost takšnih dreves je, da se v krošnjah prepletajo pokončne veje s povešenimi,  izrojenimi, suhimi in polomljenimi vejami.  Taka (starejša) drevesa potrebujejo oživitveno rez in posebno oskrbo. 

Ponekod so drevesa zaraščena z bršljanom in belo omelo. Zaradi pregoste krošnje so veje takih dreves bolj izpostavljene lomljenju pod težo snega, žleda ali obilnih pridelkov. Zaradi slabo osvetljene krošnje, se rodnost prenese na vrh in obod drevesa. Takšna drevesa  so izrazito nagnjena k izmenični rodnosti. V letih obilne rodnosti so običajno pridelki slabše kvalitete.

Kaj je cilj oživitvene rezi?

Drevo bobovca potrebno oživitvene rezi
Drevo bobovca potrebno oživitvene rezi


-       da se odstranijo suhe, polomljene, bolne in izrojene veje,

-       da se doseže dobra osvetlitev spodnjih ogrodnih vej,

-       da se drevo spodbudi k boljši rasti in tvorbi novega rodnega lesa,

-       da se izvede redčenje preobilnega nastavka in doseže boljša kvaliteta plodov.

Priporoča se, da se oživitvena rez opravi v tistem letu, ko se pričakuje dobra letina. S tem bosta dosežena dva učinka: razredčen bo preobilen nastavek, obenem pa bo drevo pognalo nove, bolj umirjene poganjke. Če pa se oživitvena rez izvaja v letu slabe rodnosti, lahko drevo požene preveliko število novih poganjkov (bohotivk), ki predstavljajo dodatno breme. Obenem je pomembno nahraniti drevo s kakovostnimi hranili. Tako ga ob začetku brstenja pognojimo z organskim gnojilom Plantella Organik.

Kako se rezi lotimo?

  1. Najprej se opravi ogled drevesa in oceni kondicijo, bujnost, rodni nastavek, zaraščenost ogrodnih vej.
  2. Potem se očisti zaraščenost pod drevesom in na drevesu: odstrani se robidovje, grmovje, bršljan, srobot in bela omela.
  3. Nato se pri osnovi drevesa odstranijo vse suhe, polomljene, bolne in izrojene veje (povešene veje)
  4. Pri drevesih, ki že več let niso bila obrezana, so osnovne ogrodne veje precej zasenčene. Zato izrežimo dve do tri močnejše veje v srednjem delu krošnje, da se osvetli spodnje ogrodne veje oz. notranjost krošnje.
  5. Sledi še spodrezovanje povešenih vej na obodu do poganjka, ki raste navzgor.

Intenzivnost in način rezi se prilagaja bujnosti drevesa in specifiki rasti posameznih sort. Pri takšni rezi se lahko odstrani do polovico vej na drevesu. Če je drevo v dobri kondiciji nekoliko manj, če pa je drevo ostarelo, pa lahko tudi več. 

Opisan način rezi predstavlja umerjen način oživitve, saj drevo ne bo prebujno odgnalo.  Tako v naslednjih letih ne bo treba izvajati dodatnih rezi.

Pogosto se v praksi zasledi pomlajevanje dreves z »obglavljanjem« vrhov. S tem se doseže znižanje drevesa in močna rast novih poganjkov. Na drevesu se naredijo tudi velike rane, ki se težko zacelijo.

Vrhovi se običajno režejo le pri zelo visokih drevesih. Takih rezi se je treba izogibati pri vitalnih drevesih, ki preveč odženejo in se poganjki prekomerno zgostijo. 

Takšen ukrep v dveh letih zahteva dodatno korekcijsko rez, kjer se odstrani polovico pregostih poganjkov.

Orodje

Pogosto se v praksi zasledi pomlajevanje dreves z »obglavljanjem« vrhov. S tem se doseže znižanje drevesa in močna rast novih poganjkov. Na drevesu se naredijo tudi velike rane, ki se težko zacelijo.

Vrhovi se običajno režejo le pri zelo visokih drevesih. Takih rezi se je treba izogibati pri vitalnih drevesih, ki preveč odženejo in se poganjki prekomerno zgostijo. Takšen ukrep v dveh letih zahteva dodatno korekcijsko rez, kjer se odstrani polovico pregostih poganjkov.

Oprema

Zaradi dela na višini in nevarnosti padajočih vej je potrebno nameniti dosti pozornosti varnosti pri delu. Priporočljiva je ustrezna varovalna oprema: čelada, ustrezna delovna obleka in obutev, protivrezne rokavice, protivrezne hlače za delo z motorno žago in varovalni pas za delo na višini.

Zaradi varnosti in dopolnjevanja del je priporočljivo, da na isti lokaciji obrezujeta hkrati dve osebi. Z oživitveno rezjo se podaljša življenjska doba dreves, obenem pa se vpliva na bolj redne in kvalitetne pridelke.

Za največji uspeh uporabite:

Plantella Organik

Dolgodelujoče organsko gnojilo v obliki pelet za večjo rodnost tal in izboljšano kakovost in količino pridelka.
Za komentiranje se prijavite