Kako bi podaljšali skladiščenje jabolk? - Klub Gaia

Kako bi podaljšali skladiščenje jabolk?

izr. prof. Maja Mikulič Petkovšek, univ. dipl. inž. agr.

Da so plodovi v užitni zrelosti, prepoznamo z degustacijsko oceno. Ko ugriznemo v jabolko, meso ni trpkega okusa, okus mesa je sortno značilen in bogat, pri prerezu peščišča so pečke rjavkaste barve. Tako jabolko je odlično za uživanje, ni pa primerno za daljše skladiščenje. S katerimi prijemi pa uspemo podaljšati običajno dobo skladiščenja v domači kleti?

Zabojev ob sortiranju jabolk  nikar preveč ne polnimo.
Zabojev ob sortiranju jabolk nikar preveč ne polnimo.

Zgodnje sorte jabolk so namenjene zgolj za takojšno uporabo in jih ne skladiščimo, saj plodovi hitro postanejo mokasti in v kleti hitro propadejo. Plodove srednje poznih in poznih sort pa lahko tudi skladiščimo in jih uporabimo kasneje v zimskem času. Pri teh sortah je potrebno jabolka obrati pred užitno zrelostjo, čemur pravimo tehnološka zrelost. Takrat so plodovi še precej trdi, saj vsebujejo še določen del nerazgrajenega škroba, ki je razpoznavni znak nezrelosti. Jabolka so v tehnološki zrelosti približno 2 - 3 tedne pred predvidenim časom obiranja posamezne sorte. Določimo jo tako, da z različnih delov drevesa naberemo nekaj plodov in jim določimo trdoto ter izvedemo škrobni test. Tega naredimo tako, da jabolka prečno prerežemo na polovico in meso potopimo v raztopino jodovice. Če ostane meso ob stiku z jodovico črne barve, moramo z obiranjem še nekoliko počakati. Test z jodovico ponovimo zopet čez nekaj dni. 

Začetek obiranja določimo, ko je meso jabolk ob stiku z jodovico le še rahlo črne barve. Čas obiranja posamezne sorte je za posamezno lokacijo okvirno določen, je pa nekoliko odvisen od vremenskih pogojev posameznega leta. Na splošno srednje pozne sorte obiramo po 15. septembru, pozne sorte pa v začetku oktobra ali še kasneje.

Kaj je primerna klet?

Na daljše skladiščenje jabolk najbolj vpliva primerna klet. Najboljše kleti so vkopane globoko v tla, kjer lahko dosežemo konstantno temperaturo in dovolj visoko zračno vlažnost. Naši predniki so pri postavitvi svoje hiše vanjo tehtno vključili tudi primeren teren za izgradnjo kleti. Najboljše kleti so tiste, ki imajo tri stene čim globlje vkopane v tla, na eni strani pa so vrata in tudi kakšno manjše okno za zračenje. Po navadi načrtujemo izgradnjo kleti na severnem delu hiše, ker se bo tam sredi leta najmanj segrela. Stene kleti morajo imeti debele stene, za tla se priporoča, da jih betoniramo, saj lahko na ta način najlažje zagotovimo higieno prostora.

Tudi od izbora sorte in  načina skladiščenja je  odvisna trajnost jabolk.
Tudi od izbora sorte in načina skladiščenja je odvisna trajnost jabolk.
Pinova je sladka sorta, ki zori konec septembra.
Pinova je sladka sorta, ki zori konec septembra.

Čist in ohlajen prostor

Pred skladiščenjem jabolk klet natančno očistimo, stene redno belimo in tla natančno pomijemo z večjo količino vode, da odstranimo vse morebitne skladiščne bolezni prejšnjega leta. Prav tako je smiselno namestiti vabe za glodavce, ki jih redno pregledujemo in dopolnjujemo.


Pomembno se je zavedati, da skladiščimo samo popolnoma zdrave plodove brez znakov bolezni in brez poškodb. Če uporabimo za skladiščenje stare zaboje, jih moramo pred uporabo razkužiti ali oprati ter povsem posušiti. V zaboje najprej položimo podlogo, npr. nekaj čistega papirja, nato pa vanje previdno polagamo posamezne plodove in pazimo, da jih pri tem ne poškodujemo. Največ udarcev in odtiskov na plodovih povzročimo ravno pri grobem obiranju ali prebiranju jabolk. V zaboje ne naložimo plodov povsem do vrha, saj bi se pri zlaganju prenapolnjenih zabojev v posamezne stolpe plodovi lahko poškodovali. Po obiranju jabolka takoj odpeljemo v klet, da jih čimprej ohladimo, saj s tem zmanjšamo »dihanje plodov« in prispevamo k njihovi daljši obstojnosti. Nizka temperatura v kleti (med 8 - 10°C) bo odločilna, da bomo jabolka lahko skladiščili nekje do meseca januarja, zelo pozne sorte jabolk (Bobovec, Kanadka, Gorenjska voščenka…) pa tudi do februarja ali marca.

Zračenje prostora

V kleti je treba zagotoviti redno zračenje in vlaženje prostora, zlasti če je klet bolj suha. Primerna vlažnost domače kleti za skladiščenje jabolk naj bi bila okrog 80%. Klet moramo prezračiti na 3-4 dni in sicer v hladnem delu dneva, to je zjutraj ali ponoči. Jabolka bodo dalj časa obstojna, če v kleti ne bomo hranili zelenjave, npr. krompirja, ki izloča v ozračje kleti večje koncentracije etilena, ki pospešuje dozorevanje jabolk. Če bomo upoštevali vse podane ukrepe, je uspeh daljšega časa skladiščenja jabolk zagotovljen.

Ratimor mehko vabo namestimo ob steno v kleti in redno  pregledujmo morebitno prisotnost škodljivce.
Ratimor mehko vabo namestimo ob steno v kleti in redno pregledujmo morebitno prisotnost škodljivce.

Rastline

Jablana

Jablana je do 10 m visoko listopadno drevo z belimi cvetovi, iz katerih se razvijejo plodovi – jabolka.
Za komentiranje se prijavite