Kaj pa zgodnje redčenje mladik? - Klub Gaia

Kaj pa zgodnje redčenje mladik?

prof. dr. Denis Rusjan, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Trta spada med bujnejše rastlinske vrste, kar dokazuje s tem, da ima neskončno rast, da se iz vseh očes na lesu običajno razvijejo mladike, iz posameznega zimskega očesa pa lahko celo več mladik. Ker bi radi dosegli najvišjo možno kakovost grozdja, je poleg gnojenja zgodnje redčenje eden pomembnejših ukrepov v vinogradu.


Odstranjevanje dvojnih, nerodnih mladik iz istega očesa.
Odstranjevanje dvojnih, nerodnih mladik iz istega očesa.

Na trti skorajda vedno vzbrsti preveliko število mladik, predvsem nerodnih, ki z rastjo trti trošijo energijo ter hranila, obenem senčijo rodne mladike ter zmanjšujejo zračnost listne stene, zato so socvetja in kasneje grozdi dovzetnejši za glivične bolezni (siva plesen, peronospora, oidij). Kolikšno število rodnih mladik pustiti na trti zavisi od količine in kakovosti grozdja, ki ga hočemo pridelati na njej. Preveliko število rodnih mladik izčrpava trto in nenazadnje zmanjša želeno kakovost grozdja. 

Poleg ustreznega vsakoletnega gnojenja, je zgodnje spomladansko redčenje mladik eden pomembnejših ukrepov za zmanjšanje pojava bolezni ter izboljšanje same kakovosti grozdja.

Kdaj je pravi čas?

Redčenje naj bi se opravilo kar se da hitro po brstenju, ko so mladike dolge okrog 10 - 15 cm. Obenem gre opozoriti, da prezgodnje redčenje odvečnih mladik lahko povzroči še dodatno brstenje stranskih mladik, medtem ko pa prepozno večje rane na rozgah, zato za njihovo odstranitev potrebujemo škarje, kar ukrep seveda nekoliko upočasni. Odstranjujemo nerodne, slabše razvite in dvojne mladike. Na rodnem lesu puščamo rodno mladiko na vsakih 10 - 12 cm rozge ali kordona. 

Kordon z mladikami pred in po redčenju.
Kordon z mladikami pred in po redčenju.

Pri bujnejših sortah z večjimi grozdi naj bi se na tekoči meter rodnega lesa puščalo med 8 - 10 mladik, medtem ko pri manj bujnih sortah z manjšimi grozdi pa od 12 do 14 mladik/m.

V tem času lahko na mladikah, ob kabernikih oziroma socvetjih, odstranimo tudi kakšen večji list, predvsem tam, kjer se ne moremo izogniti večjemu prekrivanju mladik. S tovrstno odstranitvijo listov še dodatno povečamo prezračenost listne stene ter zmanjšamo potencial za nastanek bolezni.

Bolje osvetljeni kaberniki se razvijajo hitreje, ustrezneje in so tudi kasneje bolje pripravljeni na cvetenje. Večja osvetlitev spodnjega dela mladik povzroča tudi ustreznejšo diferenciacijo očes, kar poveča rodnost očes v naslednji rastni dobi. Zgodnje redčenje mladik je neizbežen ukrep za vinograde, v katerih se prideluje grozdje za vina višjih kakovostnih razredov.

Gain nasvet

V suhem obdobju trto gnojimo foliarno s tekočim gnojilom iz morskih alg Bio Plantella Vrt, ki vsebuje kalij za boljšo kakovost grozdja.

Rastline

Vinska trta

Vinska trta je trajna, olesenela gojena rastlina. Po naravi je vzpenjavka, ki se razrašča po drevju, grmovju in ob drugi opori. Vinogradnik z zimsko in poletno rezjo posega v trs in mu uravnava rast, rodnost, kakovost pridelka.

Za največji uspeh uporabite:

Bio Plantella Vrt

Visokokakovostno tekoče organsko hranilo iz izvlečka morskih alg z dodanimi vitamini poskrbi za zdrav razvoj, bujno cvetenje, večji pridelek, boljšo kakovost plodov ter poln okus.
Za komentiranje se prijavite