Zgodnje razlistanje – manj bolezni, boljše grozdje - Klub Gaia

Zgodnje razlistanje – manj bolezni, boljše grozdje

prof. dr. Denis Rusjan, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Vinogradnik mora med rastjo mladik neprestano skrbeti za to, da se na trtah ne vzpostavijo mikroklimatske razmere, ki povečujejo možnost glivičnih okužb. Pomembnejši ukrep za tako preprečevanje razmer, ki je med vinogradniki še vedno pogosto spregledan, je zgodnje razlistanje rodnih mladik, gre za odstranjevanje starejših listov ob socvetjih in nastavkih grozdov.

Intenziteta razlistanja takoj po cvetenju
Intenziteta razlistanja takoj po cvetenju

Za zgodnje razlistanje se smatra razlistanje pred, med in/ali po cvetenju. Opomniti velja, da se z vsakršnim naštetim terminom razlistanja dosega različne vplive, predvsem na izgledu grozdov in jagod ter količini in kakovosti grozdja ob trgatvi. Z vsakršnim razlistanjem se vedno poveča zračnost in osvetljenost listne stene (listov, socvetij, stebel mladik in očes), kar zmanjša pojavnost bolezni in tudi škodljivih žuželk. Razlistanje pred ali na začetku cvetenja se priporoča za sorte z zelo zbitimi grozdi, saj se po tem ukrepu ob trgatvi pričakuje rahlejše grozde, na katerih bodo manjše jagode, ki bodo zorele enakomerneje in bodo podobne kemijske sestave ter manj dovzetne za gnilobo. Opomniti velja še na to, da zgodnejše razlistanje poveča diferenciacijo zimskih očes na bazalnem delu mladik, zato bodo očesa v prihodnjem letu rodnejša.

Razlistanje po cvetenju

Z razlistanjem po cvetenju, ko so jagode velikosti prosa, pa se ne zmanjša zbitost grozdov ob trgatvi, se pa jagode dodobra pripravi na direktno svetlobo, saj razvijejo debelejšo kožico, ki je kasneje, na začetku zorenja jagod precej manj dovzetna za sončne ožige. 

Shema zgodnjega razlistanja – pred, med in po cvetenju
Shema zgodnjega razlistanja – pred, med in po cvetenju
Razlistanje, predvsem tisto po cvetenju je lahko precej intenzivno, odstrani se vse liste v območju grozdov, vse do prvih dvojnih vzporednih žic. Ob trgatvi se v grozdju po zgodnjem razlistanju pričakuje večjo vsebnost sladkorjev, fenolnih (boljšo obarvanost rdečega grozdja) in nekaterih aromatičnih spojin kot tudi kislin ter v vinu kasneje sladkih taninov. Jagode imajo običajno manjšo maso, a zato boljše razmerje med kožico in mesom (pulpo), pričakuje se lahko tudi nekoliko manjši pridelek. V vinogradih z ustrezno gojitveno obliko (cordone speronato, guyot itd.) se razlistanje lahko izvaja strojno, s čimer se skorajda v celoti nadomesti ročno delo, ki je kmetijstvu postala najdražja praksa.

Rastline

Vinska trta

Vinska trta je trajna, olesenela gojena rastlina. Po naravi je vzpenjavka, ki se razrašča po drevju, grmovju in ob drugi opori. Vinogradnik z zimsko in poletno rezjo posega v trs in mu uravnava rast, rodnost, kakovost pridelka.
Za komentiranje se prijavite