Rumenice vinske trte - bolezenska znamenja in varstvo - Klub Gaia

Rumenice vinske trte - bolezenska znamenja in varstvo

prof. dr. Denis Rusjan, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

V slovenskih vinogradih je najbolj razširjena rumenica počrnelosti lesa vinske trte (BN, Bois noir), vse pogosteje pa je v vinogradih odkrita tudi zlata trsna rumenica (ZTR, Flavescence dorée), ki povzroča vse večji gospodarski problem.

Bolezenska znamenja rumenice na rdeči sorti 'Refošk'
Bolezenska znamenja rumenice na rdeči sorti 'Refošk'

Ameriški škržatek

ZTR je karantenska bolezen, za katero velja stroga EU in nacionalna zakonodaja, ki narekuje izkrčitev vinograda, kjer je bila potrjena ZTR, kot tudi prepoved priprave razmnoževalnega materiala v trsničarstvu na več kilometrskem pasu okrog okuženega vinograda. ZTR od trte do trte prenaša prvenstveno ameriški škržatek, medtem ko BN svetleči škržatek, a seznam potencialnih vektorjev je vse daljši. Škržatek med hranjenjem pri vbadanju zelenih delov trte izmenjuje sokove (od rastline do rastline) in tako pride do vnosa fitoplazem v floem trte, s čimer se trta okuži.

Koprive, slak in sivka škodijo trti

Pogosti vir oziroma gostiteljske rastline fitoplazem v naravi so koprive, slak, sivka in druge, zato naj se naštete rastline iz vinogradov in okolice odstranjuje. Pojavnost obeh bolezni je v vinogradu odvisna od prisotnosti oziroma številčnosti prenašalcev (vektorjev), bližine okuženih gostiteljskih rastlin, letnega časa, bližine ne oskrbljenih ali zapuščenih vinogradov in posameznih trt, vrste fitoplazme itd.

Bolezenska znamenja okužb z ZTR in BN na trtah so enaka, zato se ju vizualno ne more ločiti, za kar so potrebne natančnejše laboratorijske analize (PCR). Bolezenska znamenja so rumenenje listov (rdečenje pri rdečih sortah), zvijanje listnih robov navzdol, krhki listi, cvetovi se osipajo, jagode venijo in ne zorijo, zato grozdje propade v celoti, mladike jeseni ne olesenijo ali samo delno, listi ostajajo na trti še dolgo v pozno jesen in še drugo. Chardonnay je na rumenice najbolj občutljiva sorta, pri samorodnicah (Izabela, Jurka, Šmarnica itd.) pa, četudi so okužene z rumenicami, običajno ne kažejo bolezenskih znamenj, zato se bolezen lahko »potihoma« in še hitreje širi v sosednje vinograde. Proti rumenicam nimamo učinkovitega FF sredstva, zato je varstvo usmerjeno le proti škržatkom, ki mora biti izvedeno preudarno in skrbno.

Bolezenska znamenja rumenice na beli sorti 'Chardonnay'
Bolezenska znamenja rumenice na beli sorti 'Chardonnay'

Kaj priporočam?

Vinogradnikom svetujem, da vse obolele trte iz vinograda odstranijo nemudoma in jih tudi sežgejo. Naj poskrbijo, da je v bližini vinograda čim manj gostiteljskih plevelov. Največja žarišča rumenic v zadnjih letih postajajo zapuščeni vinogradi, ki jih lastniki, kljub zakonodaji niso ustrezno oskrbeli oziroma odstranili.

Za komentiranje se prijavite