Zimska rez sadnega drevja - Klub Gaia

Zimska rez sadnega drevja

Besedilo in foto Davorin Gamser, univ. dipl. inž. agr.

Z zimsko rezjo lahko pričnemo ob lepem suhem vremenu, ko je nad 5°C.
Z zimsko rezjo lahko pričnemo ob lepem suhem vremenu, ko je nad 5°C.

Že pri zimski rezi sadnih dreves je potrebno narediti vse, da bomo ohranili drevo v ravnovesju oz. v stalni rodnosti tudi naslednje leto. Torej: ko izvajamo zimsko rez, določamo količino pridelka že za eno leto vnaprej in tako ne dopustimo, da drevo prerodi ogromen pridelek nekvalitetnih, drobnih, slabo obarvanih plodov, neprimernih za skladiščenje.

Rezi se ne lotevamo kar na pamet – temeljito razmislimo, kakšna naj bo, in se morda prej pogovorimo s strokovnjakom ali preberemo kakšno literaturo o rezi. 

Torej rez modro načrtujmo in jo pravilno izvedimo. V izmenično rodnost vodi namreč že preobilno cvetenje, ki izčrpa sadno drevo, zato konec junija, ko naj bi se formirali novi cvetni brsti, ne pride do diferenciacije le-teh. Kasnejše ročno redčenje plodičev je v večini prepozno in le rahlo omili izpad pridelka.

Skica zimske rezi: Izrojen rodni les, ki raste navzdol in poganjke, ki rastejo navpično iz vej in so daljši od 30 cm pri zimski rezi odstranimo.
Skica zimske rezi: Izrojen rodni les, ki raste navzdol in poganjke, ki rastejo navpično iz vej in so daljši od 30 cm pri zimski rezi odstranimo.

Strokovni nasvet sadjarja

Rez na pečkatem sadju je najbolje opraviti v dveh časovno ločenih sklopih, in sicer:

1.      Kmalu po obiranju do začetka decembra (preden odpade listje) porežemo oz. odstranimo samo bohotivke ali vodne poganjke in močnejše veje, ki jih nameravamo odstraniti oziroma pomladiti na bujno rastočih drevesih, ali porežemo le vrhove bujnih dreves. Po tako  opravljeni zgodnji rezi bo drevo spomladi še najmanj odreagiralo z bujno rastjo oziroma z rastjo številnih bohotivk. Priporočljivo je, da bo vreme po opravljeni rezi še vsaj tri dni suho, brez padavin. Tako se bodo rezne ploskve zasušile in možnost za okužbo nastalih ran bo manjša.

2.      Februarja ali marca, ko so  že dobro vidni cvetni brsti, pa porežemo ostale dele dreves: opravimo rez oz. prikrajšave rodnih poganjkov, preredčimo in pomladimo star, izrojen rodni les, na katerem bi sicer imeli manj kvaliteten pridelek. S tem zmanjšamo število manj kvalitetnih cvetnih brstov. Če ocenimo, da je cvetnega nastavka pred cvetenjem še vedno preveč, lahko izvedemo še eno korekcijsko rez tik pred odpiranjem cvetnih brstov.

Pri koščičarjih izvedemo rez v treh delih:  1/3 jeseni pred odpadanjem listja, 1/3  tik pred cvetenjem, 1/3 pa v polnem cvetenju oziroma tik po cvetenju, ko so že vidni majhni plodiči, in tako še dodatno uravnavamo pridelek ob morebitni pozebi, da pustimo na drevesu več plodičev. Še posebej pri koščičarjih glejmo, da bo po rezi še nekaj dni suho vreme.

Davorin Gamser, strokovnjak iz Drevesnice Mirosan, svetuje:

Vse večje rezne ploskve (nad 5 cm premera) pa lahko premažemo s cepilno smolo Bio Plantella Arbosan, ki je zelo elastična in pravilno prekrije vse rane.

Tanke rodne poganjke prikrajšamo
Tanke rodne poganjke prikrajšamo

Nasvet zoper metličavost

Z metličavostjo okužena drevesa jablan, če jih opazimo v  našem sadnem vrtu, brez oklevanja  odstranimo, tako da deblo odrežemo cca 50 cm nad tlemi in ga premažemo z glifosatom (herbicid), ki bo uničil tudi okužen  koreninski - podzemni del  rastline.  

Metličavost se namreč prenaša z drevesa na drevo; enkrat okuženo drevo ostane okuženo za vedno in okužuje še sosednja drevesa. Po vsaki rezi takih simptomatičnih dreves razkužimo uporabljeno orodje z vročim plamenom ali z ustreznim razkužilom, da okužbe ne bomo z orodjem prenašali na zdrava drevesa.

Za največji uspeh uporabite:

Bio Plantella Arbosan

Visokokakovostna naravna cepilna smola Bio Plantella Arbosan za premazovanje ran pri cepljenju in drugih poškodbah na drevju in grmičevju. Omogoča hitrejše celjenje ran in preprečuje razvoj bakterij.
Za komentiranje se prijavite