Zdravo vrtnarjenje in Rudolf Steiner - Klub Gaia

Zdravo vrtnarjenje in Rudolf Steiner

Meta Vrhunc, Ajda in povzeto z Demeter.si

Biodinamika ni le sonaravni način kmetovanja, temveč tudi način življenja, življenjska filozofija.  Nanaša se na delo z energijami, ki ustvarjajo in vzdržujejo življenje. Beseda izhaja iz dveh grških besed; bios = življenje in dinamika = energija.

Oboje se odvija na vrtu, vrtnarjenje kot pridelovanje hrane z gibanjem, ki je zdravo in koristno za zdravo hrano, ki jo pridelamo ob pravih dnevih s pravimi sredstvi.

Vse je povezano

Zato v biodinamiki kmetija predstavlja organizem, katerega organi so njive, travniki, sadovnjaki, rastline, živali in človek, ki delujejo kot povezana celota. Na kmetiji se tako prideluje hrana, lastna semena za nadaljnjo reprodukcijo, s kolobarjenjem se ohranja naravno ravnovesje in raznovrstnost rastlin, z naravnimi pripravki in biodinamičnimi preparati ščiti in krepi rastline ter s kompostom trajno oživlja tla. 

Rudolf Steiner 

Biološko-dinamična metoda, ki jo je kot metodo kmetijstva bodočnosti dr. Rudolf Steiner zapustil človeštvu, in ki se je uveljavila kot najstarejša, najtemeljiteje raziskana in v vseh klimatskih conah Zemlje uspešno preizkušena ekološka metoda, omogoča, da krmilo človekovega poseganja v naravo obrnemo na pot življenja. V dobro vsega živega, vključno človeka.

S knjigami in predavanji je ljudi želel nagovoriti k samostojnemu raziskovanju duhovnega ter povezati znanost in duhovnost. Uspelo mu je utemeljiti duhovno znanost ali znanost o duhovnem – antropozofijo.

Ker je na življenje gledal kot na celoto in se je od študijskih let naprej posvečal vsemu, kar ga sestavlja, je uspel postaviti temelje novemu načinu razmišljanja in delovanja na tako različnih področjih, kot so filozofija, tehnika, medicina, umetnost, religija, vzgoja, izobraževanje, arhitektura in kmetijstvo. V svojem življenju je napisal okoli 40 knjig in imel več kot 6000 predavanj. 
Marija Thun s sinom Matthiasom pred svojo hišo v Dexbachu v Nemčiji
Marija Thun s sinom Matthiasom pred svojo hišo v Dexbachu v Nemčiji

Setveni priročnik Marije Thun

Dr. Steiner je v Kmetijskem tečaju opozoril, da iz zodiaka pritekajo sile, pomembne za življenje, in da bi jih bilo potrebno dobro proučiti. Temu se je že pred 60 leti posvetila Marija Thun, ki nadaljuje Steinerjevo teorijo in o svojih ugotovitvah že od 1961 poroča tudi v vsakoletnem Setvenem priročniku; ta 30 let izhaja tudi v slovenskem jeziku. 

Setveni priročnik Marije Thun sta po njeni smrti leta 2012 pripravljala sin Matthias K. Thun in hči Christine Schmidt Rüdt, zdaj pa že njeni vnuki. Marija Thun je s poskusi preverjala vpliv posameznih konstelacij na rast rastlin in svoje ugotovitve pretvorila v neposredna navodila in sistem označevanja za vsak dan v letu. Tako je širši javnosti olajšala delo in približala tako vplive planetov kot tudi biološko-dinamični način kmetovanja/vrtnarjenja. 

 

Za komentiranje se prijavite