Pomanjkanje hranil pri vrtninah - Klub Gaia

Pomanjkanje hranil pri vrtninah

Nevenka Breznik, univ. dipl. inž. agr.

Rastline potrebujejo za svojo rast, zdrav razvoj in dober pridelek uravnoteženo gnojenje in pravo kombinacijo hranil. Ob pomanjkanju makro ali mikro hranil so lahko znaki na različnih delih rastline zelo hudi, v skrajnih primerih pa lahko ostanemo popolnoma brez pridelka in rastlina celo propade.

Kaj vpliva na pomanjkanje hranil v tleh?

Na pomanjkanje hranil v tleh pomembno vplivata struktura in tekstura tal, količina padavin, talna osnova, pH tal in medsebojna razmerja med posameznimi hranili v tleh. Seveda pa je pomembno tudi gnojenje, predvsem vrsta, količina in kakovost gnojila, pa tudi ustrezen čas gnojenja.

Pomanjkanje dušika

Dušika primanjkuje, kadar neustrezno in premalo gnojimo ali kadar se zaradi obilice padavin in peščenih tal izpira v nižje plasti zemlje.

Ob pomanjkanju dušika starejši listi rumenijo, mlajši pa so svetlo zeleni. Tudi stebla lahko postanejo rumene barve. Rast celotne rastline se upočasni. Pri kapusnicah lahko opazimo, da so listi nekoliko rdeče obarvani, glave pa se oblikujejo bolj pozno. Pri fižolu se pomanjkanje dušika pojavi pri zgodnji saditvi v hladnem vremenu. Listi pri paradižniku imajo rdeče-vijoličaste žile.

Dušik dodajamo z organskimi gnojili. Med sezono vrtnine dognojujemo s tekočim gnojilom Bio Plantella Vrt. Na peščenih tleh gnojimo v več odmerkih in redno dognojujemo.

Pomanjkanje fosforja

Fosforja primanjkuje v zbitih tleh, v preveč kislih ali bazičnih tleh in ob presežkih železa in cinka v tleh.

Ob pomanjkanju fosforja rastlina oblikuje manjše liste, ki so lahko rdeče-vijoličnega odtenka,na njih pa so temni ožigi, starejši listi počrnijo. Manjši je nastavek cvetov in plodov. Včasih opazimo modro vijolično barvo listov, še posebno na listih kapusnic, na fižolu in paradižniku.

Rastline ob pomanjkanju dognojujemo z gnojili, ki vsebujejo več fosforja.

Pomanjkanje kalija

Kalija primanjkuje, kadar temperature močno nihajo, kadar pretiravamo z gnojenjem s kalcijevimi gnojili ali zaradi nesorazmerja med hranili zaradi dolgoletnega pretiravanja pri gnojenju.

Ob pomanjkanju kalija robovi starejših listov porjavijo, tkivo med žilami pa porumeni.  Rastline lahko nenadoma propadejo. Pri kapusnicah se glave slabo oblikujejo, cvetača ima rahle rože, grah nastavi majhne stroke in ima zbito rast. 

Ob pripravi tal kapusnice in plodovke gnojimo z visoko kakovostnim organskim gnojilom z dodatkom naravnega kalija Plantella Organikom K, rastline pa zastiramo z zastirko iz gabeza, portulaka, radiča in cikorije.

Pomanjkanje magnezija

Magnezija primanjkuje v kislih tleh, ob obilnih padavinah in kadar je v tleh preveč kalija.

Ob pomanjkanju magnezija rastline počasi rastejo, pojavi pa se kloroza na starejših listih. Endivija večkrat gnije na robovih, pri kumarah pa opazimo debelejše liste.

Pri pomanjkanju pomaga večkratno škropljenje s Plantella Tekočim magnezijem.

Pomanjkanje kalcija

Kalcija primanjkuje v daljših sušnih obdobjih, nizkih temperaturah, visoki zračni vlagi ali ob zastajanju vode v tleh, vzrok pa je lahko tudi slaba preskrbljenost z borom.

Ob pomanjkanju kalcija so novi listi nepravilno oblikovani, rastline počasi rastejo, na listih se pojavijo črne pike. Rastlinsko tkivo propada, opazimo suho gnitje. Rastline so manj odporne. Paradižnik gnije ob muhi ploda. Pomembno je, da so rastline ves čas enakomerno preskrbljene z vodo.

Za papriko in paradižnik začnemo z dodajanjem kalcija v obliki Bio Plantella Kalcija za paradižnike ob pojavu prvih plodov, drugič ob nadaljnji rasti plodov in tretjič v času prvega obarvanja. Škropimo vsako etažo in to takoj, ko opazimo razvoj novih plodov.


Pomanjkanja bora

Bora primanjkuje, kadar je v tleh premalo organske snovi, ob velikem nihanju temperature, v bazičnih tleh in predvsem pri sortah, ki hitro rastejo.  Pri pomanjkanju bora imajo rastline votla stebla in gomolje, velikokrat zbito rast in slabo razvite cvetove. Rastline zato večkrat škropimo s Plantella Tekočim borom.

Pomanjkanje železa

Železa primanjkuje v alkalnih tleh, kadar je v tleh veliko cinka ali mangana, v mokrih in hladnih tleh ali takrat, ko so korenine rastlin poškodovane.

Ob pomanjkanju železa predvsem na mladih listih  opazimo listno klorozo (razbarvanje tkiva med žilami).   Značilna je tudi slaba rast in izguba listov.

Alkalnim tlom znižajmo vrednost pH z uporabo fiziološko kislih gnojil, preprečimo zbita tla in izboljšamo drenažo. Rastline ob pomanjkanju poškropimo s Plantella Tekočim železom.

Kako preprečimo ali oskrbimo pomanjkanje hranil?

S pravilnim obdelovanjem ohranjamo optimalno strukturo in teksturo tal. V težkih tleh dodajamo kamninsko moko Plantella Biovit. Skrbimo za optimalen vodno-zračni režim, kar pomeni, da rastline redno zalivamo in zastiramo. V tleh ohranjamo mikrobiološko aktivnosti (kontrolirana uporaba pesticidov in gnojil, zastirka, humus). Tlom dodajamo kakovostno organsko snov v obliki organskih gnojil (Plantella Organik, Biogrena, Bio Plantella Nutriviti…), komposta, zelenega gnojenja in zastirke.

Občasno naredimo analizo tal, spremljajmo pH in po potrebi dodamo Plantella Kalcivit. V primeru pomanjkanja mikrohranil dodajajmo ustrezna foliarna (listna) gnojila.

Članki, ki bi vas utegnili zanimati

Za komentiranje se prijavite