Obročkanje in zarezovanje – dvig kakovosti grozdja - Klub Gaia

Obročkanje in zarezovanje – dvig kakovosti grozdja

Količina in kakovost grozdja ob trgatvi sta odvisna od številnih dejavnikov, predvsem od sorte ter njej prilagojenih ukrepov in praks, ki jih vinogradnik na trti izvaja med rastno dobo, ko so na njej vidni zeleni deli trte, kot so mladike, listi, vršički, grozdi itn. Tovrstni ukrepi zelene rezi se pri pridelavi vinskega ali namiznega grozdja bistveno ne razlikujejo.

Obročkanje in zarezovanje

Obročkanje je odstranjevanje dela skorje (floema) v obliki obročka na rodnem lesu (šparonu, mladiki) oziroma debla trte, širine od 2 do 5 mm. 

Zarezovanje samo tanka zareza v floem okrog lesa. 

Kdaj in na katerem delu trte se opravi obročkanje ali zarezovanje je odvisno od želenih ciljev glede videza grozdov ter količine in kakovosti grozdja. 

Za izvajanje obeh ukrepov so potrebne posebne škarje, s katerimi se zaobjame les in s krožnimi gibi okrog lesa se oblikuje obroček ali zareza.

Kdaj je najboljši čas?

Obročkanje ima v primerjavi z zarezovanjemzaradi širše rane večji učinek, pomeni, da se za približno 10 - 20 dni prekine transport asimilatov iz listov, mladik v deblo in korenine, zato jih več ostane za jagode, medtem ko je transport vode in hranil po ksilemu nemoten.

Za doseganje polnejših, bolj zbitih grozdov z večjimi jagodami se obročkanje opravi tik pred ali med cvetenjem, priporočljivo predvsem za sorte brez pečk. Za pospešitev zorenja jagod oziroma kopičenja sladkorjev v jagodah ter za boljšo obarvanost le-teh je obročkanje rozg ali debla potrebno opraviti tik pred ali takoj po začetku zorenja jagod.

Opozoriti velja, da se z obročkanjem prekine tudi transport hormonov, kar vpliva na splošno slabšo kondicijo trte v naslednjem letu, zato se obročkanje na isti trti priporoča samo enkrat letno ter med leti izmenično, saj v nasprotnem primeru trte postanejo manj rodne z motnjami pri fenoloških fazah, česar si pa vinogradnik ne želi.

Ukrepa sta zanimiva predvsem za namizne sorte brez pečk, ali za sorte, ki dajejo, zaradi slabše oprašitve oziroma oploditve t.i. prestreljene grozde, na katerih so jagode različnih zrelosti in zato slabše kakovostni.

Članki, ki bi vas utegnili zanimati

Za komentiranje se prijavite