Usodne bolezni vinske trte - Klub Gaia

Usodne bolezni vinske trte

prof. dr. Denis Rusjan, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Organizmi, ki na trti povzročajo usodne, neozdravljive bolezni, so številni virusi, glive, fitoplazme in bakterije, zoper katere ni učinkovitih fitofarmacevtskih sredstev ali tehnoloških ukrepov, s katerimi bi izničili njihov vpliv in širjenje.

ESCA ali kap

Običajni simptomi virusnih okužb so spomladansko in poletno razbarvanje (rdečenje, rumenenje) žil, celih ali samo delov lista, ki se pogosto tudi zvijajo. Nekatere viruse s trte na trto prenašajo ogorčice v tleh, medtem ko druge kaparji in uši. V zadnjih dveh desetletjih so se po svetu kot pandemija razširile bolezni lesa vinske trte, ki okužujejo tako mlade kot starejše trte, med katerimi je v Sloveniji najbolj pogosta ESCA ali kap (eskarioza) vinske trte, ki se jo prepozna po tigrastih listih in počasnem ali nenadnem propadu (sušenju) dela ali celotne trte.

Okuženo rastlino odstraniti

Med karantenskimi boleznimi trte v Sloveniji sta zlata trsna rumenica (Flavescence dorée) in rak trte (Agrobacterium vitis), ki se občasno oziroma v intervalih pojavljata po slovenskih vinogradih. Bolezenska znamenja rumenice so pozno spomladansko rumenenje in vihanje odraslih listov, medtem ko jeseni mladike ne olesenijo in listi ostajajo na mladiki dolgo v zimo. Rak vinske trte je pogostejši v hladnejših in vlažnejših območjih oziroma legah, ko se spomladi pričnejo na lesu debla pri tleh tvoriti tumorji, odebelitve, ki se širijo proti vrhu debla in uničujejo glavno funkcijo debla, to je transport vode in hranil oziroma asimilatov, kar povzroči propad trte. Raka povzročajo bakterije, ki se med trtami širijo z deževnimi kapljicami. Ker zoper omenjene bolezni ni nikakršnih možnosti »zdravljenja«, se priporoča čim prejšnjo odstranitev okužene trte, s čimer se zmanjša možnosti širitve oziroma okužbe sosednjih trt.

Članki, ki bi vas utegnili zanimati

Za komentiranje se prijavite