Koristne živali v vrtu - žuželke in koristni organizmi - Klub Gaia

Koristne živali v vrtu - žuželke in koristni organizmi

mag. Iris Škerbot, univ. dipl. inž. agr.

Pri zatiranju škodljivcev v vrtu nam pomagajo tihi in nevidni pomočniki – različni koristni organizmi. Med koristne organizme prištevamo tiste, ki se hranijo z rastlinskimi škodljivci, se na njih ali v njihovi bližini razvijajo in jih tako pokončajo/zatirajo ter s svojim delovanjem ohranjajo naš pridelek, s čimer koristijo človeku.

Koristni organizmi so lahko domorodni in tujerodni. Med pomembne skupine koristnih organizmov v ožjem smislu prištevamo plenilce, parazitoide in entomopatogene ogorčice.

Plenilci so prosto živeče žuželke, pršice in druge živali, ki napadejo rastlinske škodljivce, se z njimi hranijo in jih hitro pokončajo. Običajno so večji od svojih žrtev in za svoj razvoj potrebujejo več osebkov. Posebno so učinkoviti pri gostitelju, ki živi v kolonijah.

Med pomembne domorodne plenilce, ki jih pogosto srečujemo na vrtovih, uvrščamo:

Sedempika polonica (Coccinella septempunctata), foto: Dominik Stodulski Graphic, Wikipedia
Sedempika polonica (Coccinella septempunctata), foto: Dominik Stodulski Graphic, Wikipedia
Dvopika polonica (Adalia bipunctata), foto: Entomart, Wikipedia
Dvopika polonica (Adalia bipunctata), foto: Entomart, Wikipedia
Muha trepetavka (Episyrphus balteatusfoto): foto: Charles J Sharp, Wikipedia
Muha trepetavka (Episyrphus balteatusfoto): foto: Charles J Sharp, Wikipedia
Zabubljena muha trepetavka, foto: Iris Škerbot, Klub Gaia
Zabubljena muha trepetavka, foto: Iris Škerbot, Klub Gaia

Parazitoidi so bolj specializirani in običajno napadajo le eno vrsto žuželk. V enega gostitelja odložijo 1 ali več jajčec. Izlegle ličinke se hranijo s škodljivcem, ki takoj pogine in iz njega izleti odrasla žival ali pa ličinka že prej zapusti gostitelja in se zabubi izven njegovega telesa ali pod njim. Običajno že nekaj dni po parazitiranju pride do spremembe videza (barva, oblika) škodljivca. Med pomembne domorodne parazitoide, ki jih srečujemo na vrtovih, uvrščamo različne osice najezdnice in najezdnika rastlinjakovega ščitkarja ali enkarsijo (Encarsia formosa).

Koristne živali v vrt privabljamo z rastlinami

S svojo dobro pridelovalno prakso lahko tudi na domačem vrtu poskrbimo za varovanje in vzpodbujanje domorodnih koristnih vrst. K varovanju in vzpodbujanju domorodnih koristnih vrst pripomoremo z izogibanjem nepotrebni rabi insekticidov.

Kadar je potrebno uporabiti fitofarmacevtska sredstva, uporabimo le tista, ki niso nevarna za koristne organizme in če je le možno, tretirajmo le robove parcel (običajno je na robovih več škodljivih organizmov kot v sredini posevka). Ohranjajmo ter ustvarjajmo ekološke niše, kamor se lahko koristni organizmi v času obdelave posevkov umaknejo.

Na vrt posejmo rastline, ki privabljajo koristne vrste: začimbnice, dišavnice, cvetoče okrasne rastline (na primer: ajda, bob, sončnice, facelija, kamilice, boreč, redkev)

Domovanja ali zavetišča za koristne žuželke v vrtu

Koristne vrste žuželk na vrtovih zadržimo tudi s postavljanjem različnih domovanj oziroma zavetišč. Preverite, kako si lahko sami postavimo hotel za žuželke.

Domovanja lahko oblikujemo po svojih željah in okusu, velja pa upoštevati nekaj osnovnih priporočil:

  • del, ki je namenjen za čebele samotarke, naj vsebuje votla stebla rastlin (trstika, bambus) narezano z ostro žagico in povezano v snope, les listavcev, v katerega smo navrtali gladke odprtine, premera 4 - 8 mm ter dolžine 10 - 12 cm ali opeko;
  • del, ki je namenjen za polonice, naj bo z ene strani iz lamel, postavljenih pod kotom 45°, globina hišice naj bo 10 - 12 cm, notranjost hišice pa napolnjena z valovito lepenko (val višine 5 - 7 mm) ali narezano trstiko (premer odprtine 5 - 7 mm). Zunanjost hišice za polonice naj bo rdeče ali rdeče-rjave barve;
  • del, ki je namenjen za navadno tenčičarico naj bo obarvan v rdeče-rjave odtenke, vrata in dno hišice pa naj bosta iz lamel, postavljenih pod kotom 45°, notranjost hišice napolnimo s pšenično ali ječmenovo slamo, senom ali suhim listjem.  Polnilo zamenjamo poleti na približno štiri leta.

Tako pripravljena posamezna domovanja lahko združimo tudi v večja domovanja. Nad domovanjem je priporočljivo narediti strešico, namestimo pa jih tako, da so odprtine vodoravne. Domovanja postavimo na mesta, ki so zaščitena od močnih vetrov. Med naravnimi sovražniki koristnih vrst so tudi nekatere žuželke in ptice, zato je modro prednjo stran domovanja zaščititi z mrežico.

Nekaj predlogov hotelov za žuželke iz Pinteresta:

Vsebine, ki bi vas utegnile zanimati:

Za komentiranje se prijavite