Zaščita vinske trte pred pršicami in črno pegavostjo - Klub Gaia

Zaščita vinske trte pred pršicami in črno pegavostjo

prof. dr. Denis Rusjan, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Ob višjih spomladanskih temperaturah zraka, pred in takoj po brstenju, je potrebno poskrbeti za zgodnje spomladansko varstvo vinske trte, v vinogradih in na vrtovih, pergolah ali brajdah. Potencial okužb z boleznimi in škodljivci v prvih fenofazah vinske trte je posledica prisotnosti tovrstnih organizmov v preteklem letu ter njihovega prezimovanja na očeh in lesu vinske trte.

Najpogostejše pršice

Škodljivec bivolček je povzročil škodo na očesu.
Bolezensko znamenje akarinoze
Bolezenska znamenja erinoze
Spomladi najbolj pogosto povzročata škodo na trtah ob brstenju in takoj potem:
  • pršica trsne kodravosti (Calepitrimerus vitis), ki povzroča akarinozo ter
  • trsna listna pršica šiškarica (Eriophyes vitis), ki povzroča erinozo. 

Pršice akarinoze običajno povzročajo zelo veliko škodo, saj zavirajo brstenje zimskih očes, kasneje, na mlajših mladikah, zaradi številnih pikov med prehranjevanjem, pa zvijanje listov, stebel mladik in celo mladik, kar preprečuje njihovo rast v dolžino ter nadaljnji razvoj kabernikov in listov. 

Pršica šiškarica na brstenje očes nima večjega vpliva, a očesa vseeno slabše odganjajo, listi se slabše razvijejo in ko dosežejo okrog 5 do 6 cm2 se na listih pokažejo poškodbe, to je mehurjavost, pri katerem izbočeni deli mehurjev porumenijo ali pordečijo, zaradi česar je zmanjšana fotosintezna aktivnost skozi vso rastno dobo rastline. Poškodbe pršic so intenzivnejše v primeru slabega vremena in nizkih temperatur takoj po brstenju trte, saj tovrstne razmere upočasnijo rast mladik. 

Takoj po brstenju trte pa morajo biti vinogradniki pozorni še na morebitne poškodbe, ki bi jih utegnile narediti zemljemerke in gosenice škodljivih vrst sovk, bivolčki in drugi, zoper katere je treba uporabiti insekticide
Zoper pršice se svetuje škropljenje pred brstenjem, in sicer z žvepleno-apneno brozgo (20 - 25 % konc.), tik po brstenju pa še dodatno z žveplenimi pripravki, ki obenem zmanjšajo kasnejši potencial okužbe z oidijem. Med rastno dobo proti pršicam škropimo s ffs Vivera Vertimec pro v koncentraciji 10 ml / 10 l vode.

Črna pegavost

Ob deževnem vremenu ob in po brstenju pa lahko dodatno škodo na mladikah povzroča gliva črne pegavosti (Phomopsis viticola), ki zmanjša odganjanje očes, micelij glive pa celo preraste v steblo mladike in tako poškoduje prevodna tkiva, kar posledično vodi do hiranja mladik, rozg ali kar cele trte. Zoper črno pegavost se priporoča bakrene pripravke večjih koncentracij pred in z manjšimi koncentracijami po brstenju. 

Najboljše varstvo vinograda je sprotno opazovanje sprememb na trtah ob upoštevanju izkušenj ter prisotnosti škodljivih organizmov v preteklih letih.

Preberite še več člankov na temo zaščite vinske trte

Rastline

Vinska trta

Vinska trta je trajna, olesenela gojena rastlina. Po naravi je vzpenjavka, ki se razrašča po drevju, grmovju in ob drugi opori. Vinogradnik z zimsko in poletno rezjo posega v trs in mu uravnava rast, rodnost, kakovost pridelka.

Bolezni

Črna pegavost

Okužuje liste od začetka rasti pa do konca rastne dobe. Na listih se oblikujejo okrogle, precej velike pege z vzporednimi krogi.

Trsna listna pršica šiškarica

Na trti prezimijo pršice šiškarice. Na trti prezimijo, na liste pa prilezejo takoj, ko se ti razvijejo.
Za komentiranje se prijavite
Robert
 
18/04/2020, 09:40
Pozdravljeni, sem novo peceni hobi vrtnar in sadjar. Po vasem zapisu sem zimsko skropljenje z bakrom ze zamudil zdaj drevje ze cveti s cem lahko spricam sedaj. Hvala za odgovor. Lp