Pomanjkanje mikro hranil na trti - Klub Gaia

Pomanjkanje mikro hranil na trti

prof. dr. Denis Rusjan, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Vinska trta je ena izmed manj zahtevnih kmetijskih rastlin glede gnojenja, a kljub temu se v določenih rastnih razmerah lahko pojavi pomanjkanje hranil. Poleg makroelementov (N, P, K, Mg…) so za nemoteno rast in rodnost vinske trte enako pomembni mikroelementi, predvsem bor (B), železo (Fe), cink (Zn), baker (Cu), mangan (Mn) itd.

Pomanjkanje kateregakoli od navedenih mikroelementov vodi do motenj fizioloških in biokemijskih procesov, ki ob dolgotrajnem pomanjkanju povzročajo kloroze, deformacije listov, celo odmiranje nekaterih delov trte.

Bor - pomemben pri oploditvi

B ima nedvomno pomembno vlogo, saj sodeluje v procesu razmnoževanja trte, vpliva na uspešnost oploditve, medtem ko se pri pomanjkanju B sladkorji kopičijo v listih in ne prehajajo v jagode. B vpliva tudi na metabolizem dušika, prispeva namreč k sintezi aminokislin, beljakovin in povečuje njihovo hidrolizo. Pomanjkanje B se pojavi, ko se njegova vsebnost v tleh zmanjša pod 2,0 mg/kg, optimalna vsebnost B v suhi snovi listov pa je med 15 in 50 mg/kg. Pomanjkanje B se lahko pojavi že zgodaj spomladi, ko nastopi sušno obdobje po mokri zimi, še pogosteje pa poleti, ko vladajo sušne razmere, listi porumenijo ali pordečijo in se na robovih zavihajo navzdol. V takšnih razmerah se priporoča foliarno gnojenje, in sicer z vsebnostjo 0,6 do 1,1 kg B/ha.

Preprečimo nekroze

Železo (Fe) je element, pomemben za fotosintezno aktivnost in dihanje. Trta je precej občutljiva na pomanjkanje Fe, predvsem ko se vsebnost Fe v listih zmanjša pod 30 mg/kg, takrat se na mladih listih pojavi rumenenje medžilnega prostora, ki pa se lahko nadaljuje v nekroze. Optimalna vsebnost Fe je med 30 in 150 mg/kg.

Pomanjkanje cinka (Zn) se odraža v posameznih neprimerno zrelih, zelenih jagodah na grozdu, ki tako ostane rahel z velikim številom majhnimi jagod, listi ostanejo majhni, nerazviti in rumenkasti. Pomanjkanje Zn se pokaže zgodaj spomladi, ko mladi listi kažejo asimetrično obliko in nenavadno odprt peceljni sinus. Ker je Zn v tleh zelo slabo mobilen in trtam pogosto nedostopen, se priporoča foliarno gnojenje. V vinogradih je pomanjkanje Cu in Mn zelo redek pojav, saj se v vinograd vnašata z varstvom in gnojenjem z makroelementi. V izogib tovrstnim pomanjkanjem se priporoča pravočasno foliarno gnojenje, v naslednjih letih pa je potrebno poskrbeti, da bo mikroelementov dovolj že v tleh.

Za komentiranje se prijavite