Posebna trgatev - Klub Gaia

Posebna trgatev

prof. dr. Denis Rusjan

V Sloveniji imamo kar nekaj vinarjev, ki se že tradicionalno ukvarjajo s pridelavo vrhunskih vin posebne kakovosti, ki jih slovenska vinska zakonodaja klasificira kot vrhunska vina: pozna trgatev, izbor, jagodni in suhi jagodni izbor ter ledeno vino.

Gre za trgatve, ki se izvajajo kasneje kot glavna trgatev, v predpisanih razmerah in z upoštevanjem najmanjše vsebnosti skupnih sladkorjev, ki jo mora grozdje ob trgatvi dosegati. Še več, vse lege in sorte vinske trte niso primerne za pridelavo vin posebne kakovosti. Za pridelavo vina pozna trgatev mora grozdje v vinogradu ob trgatvi doseči vsaj 92 °Oe ('Šipon', 'Laški Rizling' in 'Rumeni Muškat' vsaj 88 °Oe), za vino izbor vsaj 108 °Oe ('Šipon', 'Laški Rizling' in 'Rumeni Muškat' vsaj 105 °Oe), za jagodni izbor 128 °Oe, suhi jagodni izbor 154 °Oe ter za ledeno vino vsaj 128 °Oe v moštu. Dodatna skupna zahteva za pridelavo tovrstnih vin je na jagodah prisotna žlahtna siva plesen Botryotinia cinerea (»botritis«), ki poveča izhlapevanje vode iz jagod in zato zgoščevanje sladkorjev, kislin in drugega.

Delno botriticirane jagode, ki jih rade obiskujejo čebele.
Delno botriticirane jagode, ki jih rade obiskujejo čebele.

Pozna trgatev

Da se v grozdju dosežejo navedene vsebnosti sladkorjev, ni dovolj grozde zgolj brezbrižno puščati dalj časa zoreti, ampak je potrebna dodatna skrb in natančno ter strokovno ročno delo, ki zajema predvsem odstranjevanje celih ali samo delov grozda z manj zrelimi, nagnitimi in mehansko poškodovani jagodami. Pozne trgatve pomenijo trgatve samo primerno zrelega in z žlahtno plesnijo nekoliko oplemenitenega grozdja, katerega vino bo vsebovalo 20 - 40 g/l sladkorja. Za pridelavo vina izbor se trga samo grozdje oplemeniteno z žlahtno plesnijo, ki bo na koncu vsebovalo 30 - 50 g/l sladkorja, pri vinu jagodni in suhi jagodni izbor pa se trga oziroma odbira in predela zgolj jagode z žlahtno plesnijo in celo posušene jagode, iz katerih pridelano vino vsebuje od 100 do celo več kot 200 g/l sladkorja.

Ledena trgatev

Pri trgatvi za ledeno vino pa je treba počakati primerne vremenske razmere, in sicer okrog -6 do -7 °C, ki zagotavljajo trgatev in stiskanje zamrznjenih jagod, katerih vino vsebuje med 100 in 200 g/l sladkorja. Trgatve za pridelavo tovrstnih vin morajo biti skrbno določene in izpeljane v primernem času, ki pa zaradi vse pogostejšega nepredvidljivega vremena predstavljajo vinogradnikom vse večji izziv.

Za največji uspeh uporabite:

Plantella Organik

Dolgodelujoče organsko gnojilo v obliki pelet za večjo rodnost tal in izboljšano kakovost in količino pridelka.
Za komentiranje se prijavite