Opraševalni odnosi v sadovnjaku - Klub Gaia

Opraševalni odnosi v sadovnjaku

Janez Gačnik, univ. dipl. inž. agr., Zavod Jabolko

Pri načrtovanju sadovnjaka moramo biti poleg klimatskih in talnih pogojev pozorni  tudi na opraševalne odnose.  Sadne vrste in sorte se po uspešnosti medsebojne oploditve  zelo razlikujejo.  Poleg razvrstitve sadnih vrst  med samoooplodne in samoneoplodne, moramo upoštevati še posebnosti pri posameznih sortah. O dobri rodnosti sadnih vrst odločajo tudi vremenski pogoji  v času cvetenja, opraševalci in sadjarji s svojimi  ukrepi.  

Ali imamo narejen seznam posajenih sort v nasadu?

Nekatere sadne vrste se lahko oplodijo z lastnim cvetnim prahom, zato se imenujejo samooplodne ali avtofertilne. V tem primeru imamo lahko v vrtu posajeno le eno sorto neke sadne vrste. Med samooplodne se najpogosteje uvrščajo sorte: marelic, breskev, višenj, sliv, ameriških borovnic in jagod.  Vendar so tudi znotraj teh sadnih vrst primeri sort, ki se medsebojno ne morejo oploditi.

Samoneoplodne ali avtosterilne so druga skupina sadnih vrst, ki se ne morejo oploditi z lastnim cvetnim prahom,  temveč za oploditev potrebujejo drugo sorto. V to skupino se v celoti uvrščajo: jablane, hruške in naši ter delno kutine, češnje, orehi, leske, mandlji…  

Natančnejše podatke o navedeni temi najdete v sadnem izboru za Slovenijo, ki se nahaja na spletni strani Kmetijskega inštituta Slovenije (KiS).
Sadna vrsta Samooplodne sorte Samoneoplodne sorte
jablana - vse sorte
hruška - vse sorte
naši - pretežno vse sorte
kutina delno sta: leskovačka, champion, vranjska
breskva večina sort
marelica nimfa, bergeron, pisana, tomcost, delno samooplodne: aurora, orange red, bora, harcot
češnja sweet early, celeste, grace star, black star, early star, new star, lapins, axel, burlat, kordia, regina, early lory, merchant, vigred, garnet, van, summit, sunburst, germersdorfska,
višnja gorsemska, lotovka, šumadinka, kelleris 16
sliva čačanska lepotica, stanley, topfirst, čačanska rana, hanita, čačanska najbolja, valor, plumtastic
oreh franquette, elit, fernor, fernette, lara
leska istrska dolgoplodna, merveille de bollwiller, ennis tonda di giffoni, daria
mandelj tuono, supernova nonpareil, ferragnes, texas, cristomorto
Jagodičje vse sorte, vendar so pridelki večji, če je zastopano več sort

Pri posameznih sadnih vrstah zasledimo tudi določene posebnosti. Pri jablanah se srečamo s diploidnimi sortami, ki so dobri opraševalci in triploidnimi sortami, ki so slabi opraševalci. V  skupino triploidnih se od starejših sort uvrščajo: grafenštajnc, pisani kardinal, boskopski in damasonski kosmač, kanadka, bobovec, štajerski pogačar, herbertova reneta, od novejših sort pa jonagold in mutsu. Pri sortah jablan moramo upoštevati tudi čas cvetenja (zgodnje, srednje in pozno,) saj se cvetenje med skrajnimi sortami lahko razlikuje tudi za deset dni. Zato za jablano izberemo vsaj dve do tri sorte, ki cvetijo v istem času, se dobro oplojujejo in niso oddaljene več kot 25 m.

Pri sortah hrušk in češenj se pogosto srečamo z intersterilnostjo, ko se dve sorti ne moreta oploditi med seboj. Zato moremo biti pri teh sadnih sadnih vrstah še bolj pozorni, da imamo posajenih več sort, ki se med seboj oplojujejo. V primeru, da imamo v vrtu težave z opraševanjem, lahko na posamezne veje vcepimo opraševalne sorte.

Pri opraševalnih odnosih moramo biti pozorni tudi na sadne vrste, ki so dvodomne. Te imajo moške cvetove na eni in ženske na drugi rastlini. Takšni primeri so pri: aktinidiji, rakitovcu, ginku in delno pri murvi.

Pozebli plodovi češnje.
Čmrlji so pogosti opraševalci marelic
Kutina, sorte leskovačka, rodi bolje, če ima opraševalno sorto

Vpliv na opraševanje

Poleg izbora opraševalnih sort imajo na oprašitev in oploditev veliko vlogo tudi zunanji dejavniki, med katerimi so; temperatura, zračna vlaga, padavine, veter, prehrana rastlin, bolezni in škodljivci in uporaba kemičnih sredstev. Med posameznimi leti se  oplodnja zelo razlikuje in je lahko slaba ali prevelika.

Najpomembnejši opraševalci sadnih rastlin so žuželke, med njimi so na prvem mestu  čebele, ki oprašijo od 70 do 80 % cvetov. Pomembni opraševalci so tudi čmrlji, divje čebele, ose in muhe.

Nekatere sadne vrste oprašuje veter in jih imenujemo vetrocvetke. V to skupino se uvrščajo oreh, leska, kostanj, rakitovec. Pri njih zasledimo ločene moške in ženske cvetove, ki vedno ne cvetijo istočasno, zato sami težje oplodijo. Tudi pri njih moramo poskrbeti za opraševalne sorte.

Na dobro oploditev sadja v vrtu lahko vplivamo s poznavanjem opraševalnih odnosov in razporeditvijo sort. Veliko se lahko sami naučimo z opazovanjem, zapisovanjem  evidence sort , delovnih opravil, rodnosti dreves, gnojenja in zaščite.

Za največji uspeh uporabite:

Plantella Organik

Dolgodelujoče organsko gnojilo v obliki pelet za večjo rodnost tal in izboljšano kakovost in količino pridelka.
Za komentiranje se prijavite