Moteče, a nenevarne živalce na vrtovih - Klub Gaia

Moteče, a nenevarne živalce na vrtovih

Mag. Janez Pišot dr. vet. med.

Vreme je občasno muhasto, zaradi deževja je vlaga v naših shrambah in kleteh. V odtokih in odtočnih ceveh se zadržuje deževnica. Dovolj vlage je pod kamni, travnimi ploščami, pod deskami pomožnih objektov, kamor spravljamo orodje in vse za delo na vrtu. Vse to so ugodna mesta za razvoj nekaterih živalic, s katerimi se srečamo pri delu na vrtu.

Pogosto na teh mestih najdemo čudne, ploščate živalice in črvom podobne členkaste stonoge črne barve, pogosto zvite v klobčič. To so nedolžne živalice, ki jim pravimo mokrice ali prašički, druge pa so železne kačice. Na videz delujejo neprijetno, ljudje jih zaradi nepoznavanja sovražijo.

Mokrice ali prašički spadajo med suhozemne enakonožne rakce. Značilno zanje je, da njihovo značilno ploščato, členjeno telo ni pokrito (kot pri insektih) s prevleko, ki jih ščiti pred izsušitvijo. Tudi njihov dihalni sistem ni zaščiten pred izsušitvijo, zato potrebujejo za preživetje obilo vlage. V suhih prostorih poginejo v nekaj urah.

Pri nas najpogosteje srečamo vrste Oniscus assellus, Armadillidium vulgare in Porcellio scaber. Za vse tri je značilno ploščato členjeno telo, sive do temno rjave barve, brez leska. Živijo pod listjem, mahom, kamenjem, pod razpadajočim in strohnjenim lesom, v skladovnicah drv, kamnitih zidovih, jamah, okolici hiš, po vrtovih, vedno v senčnih legah, kleteh, jaških, pretočnih ceveh, zbiralnikih meteornih vodah in drugih vlažnih zgradbah.

Sama živalica ni škodljiva, ima pa neprijeten videz, zato povzroča nelagodje pri ljudeh, če se pojavi preblizu ali kar v naših domovih. Odvisno od vremenske situacije, se lahko v določenem letnem času namnožijo do te mere, da je potrebno pričeti izvajati ukrepe za odpravo težave.

Podobne nevšečnosti nam lahko povzroča druga živalca iz vrst stonog, imenovana železna kačica Pachyjulus sp. Je vegetarijanske vrste, ponavadi črno svetleče barve, dolžine do 5 cm. Če jih dražimo, se zvijejo v klopčič in izločajo smrdečo tekočino.

Živijo pod kamni, redkeje v kleteh, greznicah, delih kanalizacije. Povzročajo neugodje in odvratnost zaradi smradu. V kanalizaciji se jih rešimo s klorno raztopino, lahko tudi varikino, ki jo večkrat vlijemo v odtoke.

Na drugih mestih uporabimo Effect univerzalni insekticid z razpršilko ali aerosol pri obeh motečih živalcah. Pogosto zadošča že izsuševanje, prezračevanje prostorov, kjer jih zasledimo.

Za komentiranje se prijavite