Sodobni vrt – manj je več - Klub Gaia

Sodobni vrt – manj je več

Modest Motaln, inž. hort.

Načrtovanje modernega vrta stremi k očiščenju barv in oblik. Takšen stil ureditve vrta izberemo ob sodobni arhitekturni zasnovi hiše in prav temu je podrejen celoten koncept ureditve. V tem vrtu ne najdemo osnovnih vrst rastlin, pač pa izbiramo sorte, ki so posebne po barvi, obliki ali jesenski obarvanosti. Veliko se uporablja nežive materiale, ki jih smiselno kombiniramo.

Pri ureditvi sodobnega vrta velja načelo "manj je več".Najpomembnejša je omejitev na čiste oblike in barve. Osnovno pravilo pri snovanju vrta velja tudi za sodoben vrt: značaj vrta mora biti prilagojen slogu hiše, tako da ustvari harmonično celoto. K sodobni hiši z jasnimi linijami zato sodi tudi vrt v enakem oblikovalskem slogu.
Futuristična zasaditev z gramozno gredo
Futuristična zasaditev z gramozno gredo

Osnovno načelo

Razdelitev zemljišča v grede, poti in zelenice je prvi korak pri ureditvi vašega novega vrta. Pri tem lahko uporabimo geometrijske oblike, kot so pravokotniki, trikotniki in krogi. Z rezanimi živimi pregradami iz tise ali gabra, kakor tudi z zidanimi visokimi gredami lahko vrt razdelite na različne dele. Tlakovani pasovi ob robovih gred in vodnih bazenov ter nizke zasaditve tise ali stolpičasto oblikovanih drevesnic so nadaljnji priljubljeni elementi sodobnega vrta za razdelitev nasadnih površin.

Vloga rastlin

Rastline imajo v sodobnem vrtu le stransko vlogo. Morajo se bodisi podrediti oblikovalski zasnovi vrta ali pa izrazito izstopati, da postanejo viden element vrta. Jasno oblikovana arhitekturna zasnova vrta mora kljub temu ostati prednostna. Namesto bujnih gred trajnic se običajno v ospredje postavijo posamezne rastline. Formalno strogost arhitekture na vrtu dosežejo kvadrasto ali v kocko striženi gabri, tise in bukve, ki prostoru dajejo element preprostosti in urejenosti. 
 
Pri ureditvi sodobnega vrta težimo k čim boljši estetski podobi. To je mogoče le, če se vse njegove komponente v pravilnem razmerju med seboj popolnoma uskladi. Manjše rastlinske zasaditve lahko služijo tudi kot nadaljevanje življenjskega prostora. Namerne bujne zasaditve imajo lahko v razmerju s strogimi oblikami sodobnega vrta nasprotni učinek. Oblikovalci vrtov zato pogosto uporabijo visoke trave, saj njihove zračne silhuete naredijo čudovit kontrast težki kamniti arhitekturi.

Gradbeni materiali

Za ureditev sedišč in poti lahko uporabimo tipične materiale, ki so lahko po eni strani klasični gradbeni materiali, po drugi pa naravni kamen ali klinker. Tudi nekdaj vsakdanji metličen beton znova prihaja do veljave, še najbolj v obliki velikih ploskih plošč, ki na primer teraso močno poudarijo. Betonske plošče  lahko zelo lepo uporabimo kot kontrast naravnemu kamnu. Tako pride do veljave igra kontrastov: gladek beton in robusten naravni kamen. Posebnost med materiali predstavlja kortensko jeklo, ki izgleda kot rjasta pločevina. Prav tak material deluje toplo, saj spominja na les in ima rdečkasto na vremenske razmere odporno patino.

Moderno ali naravno

V futurističnih zasaditvah prevladuje kombinacija zastirk in drugih neživih elementov ter vrtnih skulptur na eni in izbranih, največkrat manj cvetočih rastlin na drugi strani. Več let se tak način oblikovanja uveljavlja, na terenu pa ugotavljamo, da gre zgolj za dopolnitev arhitekturnih presežkov stavb. V takih zasaditvah trajnice sadimo točkovno in mestoma. Do veljave pridejo soliterne zasaditve, raznolikost rastlin pa je manjša. Povsem drugačen in že uveljavljen način zasaditev, ki prinaša popestritev in pašo za oči pa predstavljajo nekoliko bolj divje zasaditve, kjer imamo več raznolikih rastlin. Še vedno se znotraj tega načina lahko opredelimo, ali bomo rastline sadili po eno vrsto oz. sorto v večjo skupino in ob tej skupini zasadili drugo vrsto rastlin prav tako v skupino ali pa bomo zasadili mešano oziroma po načelu cvetočega travnika. Sajenje v skupine predstavlja zlasti za vrtoljubce precej enostavno izvedbo zasaditve po načrtu in ob samem sajenju ni posebnosti pri umeščanju na gredo. Za cvetoči travnik pa zasaditvenega načrta ni potrebno izdelati, poznati moramo zgolj površino, je pa umeščanje na gredo bolj dolgotrajno in je za to potrebnega več znanja o razrasti posamezne rastline.

Na sodobnem vrtu ni vedno potrebe po deležu trate. Alternativo predstavljajo mešane zasaditve s trajnicami in gramozne grede, ki lahko delujejo zelo naravno. Prav gramozne grede so na sodobnem vrtu nepogrešljive. Niso le cenovno ugodna rešitev zastirke, temveč delujejo zelo urejeno. V takih gredah najdemo vse vrste trav, med katerimi velja omeniti nežno bodalico (Stipa tenuissima), navadno perjanko (Pennisetum alpopecuroides) in njeno sorto izpeljanko, ki je nižja: Little Bunny. Zanimive v takih zasaditvah so sibirske perunike (Iris sibirica), sivke (Lavandula sp.), ameriški slamniki novih sort (Echinacea sp.), razni rmani, mlečki in druge zelnate trajnice. Prav tako pa ne smemo pozabiti na zimzeleno drevnino.

Za največji uspeh uporabite:

Plantella Specialno gnojilo za okrasne rastline

Mineralno specialno gnojilo za pospešeno rast, cvetenje in rodnost okrasnih rastlin.
Za komentiranje se prijavite