Feferonov plod zavira kalitev semen - Klub Gaia

Feferonov plod zavira kalitev semen

Ana Rajačič

Vpliv prisotnosti plodov feferonov vrste Capsicum annuum na kalitev in rast iz njihovih semen.

Že nekaj let so na našem domačem vrtu redno prisotni feferoni. Glede na to, kako pekoči so, ni presenetljivo, da pridelek presega količino, ki jo porabimo. Ker neporabljeni feferoni, ki ostajajo v shrambi, nikoli niso vzkalili, sem se začela spraševati, zakaj je temu tako. Ena od mojih idej je bila, da je to posledica prav prisotnosti ploda, ki jih obdaja.

Znano je sicer, da je v tem delu feferonov prisotna spojina kapsaicin, zaradi katere so feferoni tudi tako pekoči [1]. Poleg tega pa so znanstveniki že odkrili, da kapsaicin zavira kalitev, tako semen feferonov [2] kot tudi semen drugih rastlin [3]. Sama sem se odločila, da v eksperimentu namesto nevarnega kapsaicina uporabim kar posušene plodove feferonov v prahu brez semen. Vprašanje, ki sem si ga postavila, je bilo: Kako na kalitev in rast semen vrste Capsicum annuum vpliva dodatek različnih koncentracij posušenih plodov C. annuumv prahu.

Metoda

Najprej sem iz cca. 100 svežih feferonov pripravila prah. To sem naredila tako, da sem v feferone z nožem zarezala po dolžini, jih razprla, jim odstranila semena in jih razprte položila na pekač, prekrit s papirjem za peko. Previdnost pri tem ni odveč. Priporočljiva je uporaba rokavic za enkratno uporabo, izogibanje stiku s kožo in očmi ter dobro prezračevanje prostora. Pekač sem nato za cca. 8 ur postavila v pečico na 40°C. Popolnoma suhe feferone sem zmlela v prah s kavnim mlinčkom.

Nato sem pripravila različne koncentracije mešanic zemlje in feferonov v prahu. Za to sem uporabila 600 g Bio Plantella Start zemlje za sadike, 39 g feferonov v prahu, tehtnico in veliko skledo. Glede na željeno koncentracijo (0% - kontrola, 1%, 3%, 5%, 10% in 20%) sem preračunala, kakšen mora biti delež zemlje in feferonov v prahu, če uporabim 100 g mešanice. Za vse koncentracije sem oboje natančno stehtala in dobro zmešala v skledi. Sledilo je sajenje, kjer sem mešanice najprej enakomerno porazdelila v 30 lukenj na gojitvenih platojih in na vsakega izmed njih položila 4 naključno izbrana semena C. annuum. Z zobotrebcem sem jih nežno potisnila pod zemljo. Naslednjih 6 tednov sem jih opazovala vsak dan in zapisovala število vzkaljenih semen. Zalivala sem jih po potrebi. Po šestih tednih sem sadike previdno izvlekla iz zemlje in z ravnilom izmerila dolžino glavne korenine in stebla. Podatke sem nato analizirala s programom Excel.

Rezultati

Prva semena so začela kaliti po petih dneh, po devetih pa so bili kalčki vidni že za vse koncentracije. Kot uspešno kalitev sem upoštevala vse sadike, ki so razvile liste. Od približno 12. do 17. dne je bila rast pospešena za semena iz vseh koncentracij, vendar je bilo opazno, da so se tista, ki so rasla v zemlji z višjimi koncentracijami feferonov v prahu, razvijala počasneje. Poleg tega so imele rastline, gojene v 20% mešanici manj listov, ki so bili ožji in so se zavijali navzdol.

Ugotovitve

Iz rezultatov je razvidno, da prisotnost posušenih plodov feferonov v zemlji negativno vpliva na kalitev in rast vrste C. annuum. Z višjo koncentracijo se zmanjša število semen, ki uspešno vzkalijo, semena vzkalijo kasneje, nove rastline pa imajo krajša stebla in glavne korenine. Poleg tega se zmanjša listna ploskev, listi pa se ukrivljajo. Statistični test ANOVA, narejen za podatke o dolžini stebla, glavne korenine in skupni dolžini je pokazal, da se sredinske vrednosti za vse koncentracije pomembno razlikujejo. Rezultati so primerljivi z ugotovitvami raziskav drugih, ki so odkrili, da kapsaicin zavira kalitev semen tako vrst »Keystone Resistant Giant bell pepper« in »Pimiento L.« [2] kot tudi semen drugih rastlin [3]. Tako sklepam, da ima prisotnost plodov podoben vpliv na kalitev semen kot čisti kapsaicin in torej prav tako povzroča zaviranje kalitve. Kljub temu da so v rezultatih mojega eksperimenta prisotna nekatera odstopanja, ki bi lahko bila posledica omejitev izbrane metode, lahko povzamem, da obstaja povezava med uspešnostjo kalitve in prisotnostjo ploda okoli semen, ki kalitev zavira. To pa vpliva tudi na kasnejši razvoj in rast rastlin.  

VIRI

[1] Žuvela, T. 2016. Kapsaicin – zdravilna skrivnost čilija. [online]. Dostopno na: https://www.bodieko.si/kapsaicin-zdravilna-skrivnost-cilija. Citirano: 30.5.2018.

[2] Barchenger, D. W. in Bosland P. W. 2016. Exogenous applications of capsaicin inhibits seed germination of Capsicum annuum. [online]. Dostopno na: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423816301157. Citirano: 14.5.2017.

[3] Kato-Noguchi, H. in Tanaka, Y. 2003. Effects of capsaicin on plant growth. [online]. Dostopno na: https://link.springer.com/article/10.1023/A:1027317906839. Citirano: 14.5.2017.

Za največji uspeh uporabite:

Bio Plantella Zemlja za paradižnike

Visoko kakovostna zemlja, izredno bogata z organskimi snovmi, je idealna za sajenje in presajanje vseh vrst paradižnikov in druge zelenjave v vrtu, koritih ali visokih gredah.
Za komentiranje se prijavite