Zalivanje in namakanje sadnih rastlin - Klub Gaia

Zalivanje in namakanje sadnih rastlin

Roman Mavec, univ. dipl. inž. agr.

Voda je vir življenja. Dejstvo, ki ga pri sebi upoštevamo, pri rastlinah pa na to velikokrat pozabimo in prepuščamo naravi, da opravi zalivanje namesto nas. Rast je uspešna, če dežuje redno in v zadostnih količinah. Ob dolgotrajnih sušah moramo rastlinam, bodisi poleti ali pozimi, pomagati z zalivanjem, namakanjem in zastirko.

V Sloveniji se žal še vedno ne zavedamo dragocenosti vode, saj jo imamo na srečo še vedno dovolj, a nam večino vode odteče, žal je še vedno ne zadržimo v raznih zajetjih za uporabo, ko jo rastline najbolj potrebujejo.

V času vegetacije je voda za rastlino zelo pomembna. S pomočjo vode, CO2 in zdravega listja, si rastline naredijo hrano za rast in dober pridelek. Ker človek vzgaja rastline za prehrano – tudi za okras, je dobro, da rastline lepo rastejo in predvsem obilno rodijo. Ne samo gnojila in razni dodatki, ki jih dodajamo rastlinam, predvsem voda je tista, ki dela čudeže. S pravilnim zalivanjem se lahko pridelek podvoji. Predvsem v sadjarstvu je voda tista, ki plodove »poveča«, podvoji. Ko gleda kdo v debele breskve na drevesu, si velikokrat mislimo, kako velike količine gnojila je uporabil sadjar pri vzgoji, a skrivnost je predvsem v pravilnem, pravočasnem zalivanju, namakanju.

Poznamo več načinov namakanja. Namakanje v kanale, kjer s padcem uravnavamo tok vode, je najstarejši način, ki ga poznamo predvsem v deželah, kjer je tradicija namakanja stara že nekaj tisoč let. Prav tam se lahko učimo, kako pomembna je vsaka kaplja vode, da pridelamo hrano, tudi če vode ni v izobilju.

Načini namakanja

  • Namakanje z razpršilci, ki so lahko različno veliki in pršijo vodo v večjem ali manjšem krogu. Ta sistem je narejen tako, da »simulira« dež, da voda pada po rastlinah.
  • Najnovejši način pa je namakanje preko namakalnih cevi, v katerih so vgrajeni kapljači, ki razmeroma zelo natančno »dozirajo« količino vode. Ta način je z vodo zelo varčen, saj kaplja voda točno na ciljno površino, tik ob rastlino, kjer jo ta potrebuje. Za rastline je ta način dober, ker ne moči listov in tako rastlina ne oboleva. Prisotnost vode na listju je namreč pogoj za okužbo rastlin z raznimi boleznimi.
  • Na domačem vrtu, sadovnjaku pa zalivamo največkrat kar iz vodovoda, s pomočjo cevi in zalivalne »pištole«. Ta način je sicer popolnoma v redu, žal pa tako največkrat ne zalijemo dovolj in pravilno.

Suša se ne pojavi naenkrat. Zemlja se počasi »suši« od vrha proti nižjim plastem. Rastlina to s koreninami lepo sledi, da se korenine zato usmerijo v globino, kjer je voda še na razpolago. Delno sušo torej rastlina sama premaga. Ko pa je suša prehuda in je zemlja osušena, prične rastlina veneti. Če pridelujemo rastline, do te točke nikakor ne sme priti.

Pravilno zalivanje

Pomembno je, da rastline ne razvajamo in jih ne zalivamo vsak dan in še to le tako, da malo poškropimo zemljo z majhno količino vode. Rastlina razmeroma zelo hitro odreagira na tak način zalivanja in razvija korenine bolj pri vrhu zemlje, kjer pač omočimo zemljo. Zelo hitro se zgodi, da se rastlina napije vode, v zelo kratkem času pa zopet ovene. Pravilno zalivanje v sušnem obdobju je zalivanje na nekaj dni, najpomembneje pa je, da med zalivanjem zemljo dobro namočimo – da je prepojena z vodo tudi v globino in ne le na vrhu. S tem načinom rastline ne zmedemo pri rasti korenin. To z zalivalno cevjo in zalivalno pištolo zelo težko dosežemo. Z namakalno cevjo z vgrajenimi kapljači je to lažje. Iz kapljačev voda počasi kaplja in tako namoči tla tudi v globino. Namakalno črevo naj ima kapljače razporejene glede na razdaljo med rastlinami. V sadjarstvu so kapljači nameščeni nekako na 60 – 80 cm. Pri nameščanju namakalne cevi je pomembno, da so kapljači obrnjeni navzgor, saj se tako ne »pacajo« z zemljo in se ne mašijo. V sadovnjaku namestimo namakalno črevo na žico, ki je ~ 30 – 50 cm dvignjena od tal. Delo pod drevesom je tako lažje, cev pa se tudi ne poškoduje.

Če imamo na vrtu le nekaj dreves, jih zalivamo z zalivalko, vedrom. Posamezno drevo zalijemo z 30 – 40 litri. S tako količino vode se zemlja dobro namoči. Ponovno zalivamo čez 7 – 10 dni.

Redno okopavanje kolobarja pod drevesom in rahljanje »zaskorjene« zemlje prihrani kar nekaj zalivanj.

Kapljično namakanje rastlin v loncih
Zastirka pod mladimi drevesi zatre plevel in ohranja vlago v tleh
Za komentiranje se prijavite