Krepimo rastline za premagovanje neugodnih pridelovalnih razmer - Klub Gaia

Krepimo rastline za premagovanje neugodnih pridelovalnih razmer

Igor škerbot, univ.dipl.inž.agr.

Cilj pridelave zelenjave je obilen in kakovosten pridelek. Če pridelujemo svežo zelenjavo večji del koledarskega leta, bo uspeh zagotovljen. Sveža zelenjava iz lokalnega okolja, lastnega vrta ali njive je neprecenljiva za prehrano človeka, saj z njo poskrbimo tudi za svoje zdravje.

A v pridelavi zelenjave nam narava pogosto postavlja manjše in večje prepreke. Izkušeni vrtnarji gojenim rastlin pomagajo tudi s prilagojenimi načini  pridelave (npr. v rastlinjaku), kot tudi z uporabo posebnih sredstev  za krepitev rasti.

Dober začetek za še boljši konec

Najpomembnejše je za sajenje uporabiti kakovostne sadike, ki naj imajo krepak koreninski sistem ter idealno razvit in čvrst nadzemni, vegetativni, zeleni del. Le takšne bodo po presaditvi nadaljevale rast in razvoj pridelka, brez presaditvenega šoka. Samo v takšnih pogojih bodo morebitne slabše rastne razmere predstavljale manjše prepreke za oblikovanje pridelka gojene zelenjave.

Če bomo izbrali še primeren čas presajanja, dobro pripravili in osnovno pognojili vrtna tla s potrebnimi osnovnimi hranili, jih vzdrževali primerno vlažna, bo dober začetek pridelave zagotovo pustil rezultate v najboljšem možnem pridelku. Vse to pogosto pridelovalci vestno izpolnimo, ko uporabljamo še različne druge agrotehnične pripomočke, kot so: vlakninaste prekrivke (koprene) ali gojimo toplotno občutljivo zelenjavo v rastlinjakih, uporabljamo kapljično namakanje, zastiranje tal z naravnimi (slama) ali umetnimi sredstvi (temne folije) ter dognojevanje z dušikom in/ali krepimo rastline s pomočjo biostimulativnih ali aminokislinskih sredstev.

Preprečujmo negativne učinke

Toča je oklestila papriko, ki jo čim prej po nastanku škode lahko okrepimo z uporabo Bio Plantella Vita.

Por in poškodbe po toči – pomoč Bio Plantella Vita bo omogočila normalne jesenske pridelke.

Neugodne razmere v pridelavi, kot so: suša, vročina, mraz in pozeba, preprečujemo, ker vplivajo na pojav stresa gojenih rastlin. Ta vpliv je lahko tako pomemben, da zelenjadnica ne obrodi kot bi si želeli, lahko celo propade. Neugodni vremenski vplivi nas v zadnjih letih pogosto doletijo. Nanje moramo biti pripravljeni in ko se pojavijo, čim prej reagirati. Sredstva, ki so za rastline krepčilne snovi, kot so vitamini, minerali in aminokisline nam v takšnih razmerah zelo pomagajo. Če npr. poleti, po klestenju toče, zalijemo ali poškropimo poškodovane rastline, se mnoge opomorejo in potem dajejo pridelek z zakasnitvijo, le redke propadejo. Med takšne naravne pripomočke sodi tudi Bio Plantella Vita, ki je naravno multivitaminsko gnojilo za prehrano in krepitev rastlin ter povečanje odpornosti na že omenjene zunanje vremenske razmere in stres.

Z uporabo Bio Plantella Vite vzpostavimo ugodno okolje za razvoj korenin in mikroflore, omogočimo bujno cvetenje in ob koncu sezone obilen pridelek. Visoka vsebnost vitaminov zlasti iz skupine B in optimalna kombinacija aminokislin in huminskih kislin skupno vplivajo na povezanost zemlja - korenina - rastlina in na ta način omogočajo rastlinam zelo hitro in bujno rast, s čimer ohranjajo rastline odporne na različne dejavnike stresa.

Uporaba je preprosta

Naravni vitaminski kompleks in stimulator rasti Bio Plantella Vita je primeren za vse vrste rastlin. Pomembno je natančno odmeriti količino naravnega vitaminskega kompleksa Bio Plantella Vita glede na vrsto gojene rastline in predpis v navodilu tega sredstva. 

V zelenjavnem vrtu ga zato najpogosteje uporabimo takoj po presajanju sadik ter s ponavljanjem v roku 15 do 25 dni. S sredstvom na začetku priporočam zalivanje, kasneje v času rasti pa tudi škropljenje in aplikacijo sredstva preko zelenega dela rastlin. 

Za plodovke (paprika, paradižnik, kumare, jajčevec in melone) uporabimo pri zalivanju na 2 - 5 l vode  20 - 40 ml sredstva na 10 m2 , za škropljenje pripravimo raztopino 20 do 40 ml sredstva v 5 do 10 l vode za površino 100 m2

Najpogosteje spomladi želimo solati takoj po sajenju omogočiti dober oprijem in hitro nadaljnjo rast, zato jo takoj zalijemo s pripravljeno raztopino  ali  poškropimo s priporočeno razredčeno koncentracijo.

V preostalih zelenjadnicah ga uporabljamo v povprečni količini 30 ml v 2-5 l vode/10m2pri zalivanju oziroma 30 ml v 5-10 l vode/100m2 pri foliarni (listni) uporabit, ko škropimo po zelenih delih rastlin. Sredstvo je sicer uporabno tudi v okrasnem vrtnarstvu, sadjarstvu in vinogradništvu.

Cilj krepitve rastlin je kakovosten in količinsko primeren pridelek v času spravila. Takšen cilj smo v letih 2013 do 2015 dosegli v projektu Gain eko vrt v Veliki Pirešici tudi s pomočjo opisane rabe sredstva Bio Plantella Vita. In ko se sredstva navadiš, brez njega težko kakovostno vrtnariš.

Presajeno sadiko solate takoj zalijemo s pripravljeno raztopino sredstva Bio Plantella Vita.
Dodatno in uporabno navodilo najdemo v zavihku etikete, ki jo preprosto odlepimo.

Za največji uspeh uporabite:

Bio Plantella Vita

Naravni vitaminski kompleks za hitro regeneracijo in povečano odpornost oljk in drugih mediteranskih sadnih dreves.
Za komentiranje se prijavite