Zaščita pred peronosporo - Klub Gaia

Zaščita pred peronosporo

Peter Brcar, univ. dipl. inž. agr.

Peronospora  je ena najstarejših in najbolj nevarnih bolezni vinske trte. Proti tej glivični bolezni se svetuje redno spremljanje napovedi prognostične službe za varstvo rastlin.

Za škropljenje proti tej bolezni vinske trte uporabljamo tri vrste zaščitnih sredstev, in sicer:

  •        bakrena (kot npr: galica, Cuprablau),
  •        organska (kot npr.: Dithane, Antracol)
  •        sistemična (kot npr.: Ridomil Gold, Sandofan)

Najstarejši so bakreni pripravki (bordojska brozga, Cuprablau, modra galica itd.), pozneje z razvojem kemije pa so nastali organski pripravki, ki jih poznamo pod imenom Folpet, Antracol, Dithane in druga. Proti koncu prejšnjega stoletja pa so  prišla na tržišče tako imenovana sistemična in kombinirana sredstva.

Imamo zelo veliko proizvajalcev teh sredstev, ki med seboj konkurirajo in proizvajajo podobne pripravke z številnimi različnimi imeni, kar ustvarja veliko zmedo, zlasti med ljubiteljskimi in amaterskimi uporabniki.

Doslednost v uporabi

S tem prispevkom želim predstaviti eno prvih sistemično-kombiniranih zaščitnih sredstev proti peronospori, ki se imenuje Vivera RIDOMIL GOLD MZ PEPITE. Zdelo se je, da bo to škropivo naredilo pravo revolucijo, ampak se je kmalu pokazala največja slabost, ki se ji reče rezistenca. To pomeni, da rastlina v bolezni kmalu postane odporna proti sistemičnim sredstvom, zato jih moramo večkrat menjavati in uporabljati istega največ trikrat na istem zemljišču v enem letu.

Prednost sistemičnih in kombiniranih sredstev pa je zlasti v tem, da je odporno proti izpiranju, da zaščiti tudi tisti del rastline, ki zraste še po škropljenju in ima s tem tudi daljše učinkovanje glede na ugodne vremenske razmere tudi do 14 dni.

Učinkovito sredstvo

Vivera RIDOMIL GOLD MZ PEPITE deluje tudi kurativno, ker komponenta mankozeb začne delovati takoj na površini lista, medtem ko metalaksil-M pa zaide v notranjost rastline in ima tako daljše učinkovanje.

Vivera RIDOMIL GOLD MZ PEPITE se uporablja v koncentraciji 20 g/ 10 l/ 100 m2 oziroma 2 kg/ha do konca cvetenja vinske trte, po cvetenju pa malo v večji koncentraciji, in sicer 25 g/ 10l /100 m2 oziroma 2,5 kg/ha.

Pri uporabi Vivera RIDOMIL GOLD MZ PEPITE škropiva moramo biti zelo pozorni na karenco, saj ima eno najdaljših 42 dni. To pomeni, da pridelkov ne smemo pobirati pred iztekom karenčne dobe.

Za komentiranje se prijavite