Muhe - prenašalci bolezni - Klub Gaia

Muhe - prenašalci bolezni

Mag. Janez Pišot dr.vet.med.

Srečamo jih v vseh objektih in okoljih, naj bo to v mestu ali na podeželju. Glede na biološki ciklus je muha prisotna v bližini hlevov, pašnikov in drugih vzrejališč različnih vrst domačih živali. Povsod tam, kjer je veliko organske snovi, odpadkov in ostalega materiala, ki daje dobre  pogoje za njen razvoj. Še posebej to občutimo v toplih vremenskih razmerah, ko je vroče, hrana in ostali odpadki pa se hitreje kvarijo, razpadajo in privabljajo muhe.

Hišna muha (Musca domestica), je najbolj razširjena v človekovem okolju in predstavlja 95 % populacije vseh muh. Najdemo jih povsod tam, kjer se lahko zadržujejo in odlagajo jajčeca: v odpadke hrane, smeti, deponije, gnojišča in gnojnico.

Črevesne bolezni

Muhe delimo na tiste, ki pikajo in sesajo kri in tiste, ki ne sesajo in se hranijo s trdno hrano, ki jo  raztopijo s slino. Ta vrsta je z zdravstvenega vidika bolj pomembna. Način prehrane muh v veliki meri vpliva na njihov zdravstveni pomen. Ker se hranijo in zadržujejo na razpadajočem organskem materialu in tudi iztrebkih in je njihovo telo pokrito z dlačicami, lahko nanje prenašajo različne mikroorganizme. Zaradi tega in velike gibljivosti, saj nepretrgoma letajo iz ene površine na drugo, lahko prenašajo bolezenske klice na hrano in prehrambene artikle. Najpogosteje so to različne črevesne kužne bolezni.

Množica bakterij

Prenos teh bolezni pri muhah je dobro raziskan. Ocenjeno je, da nosi muha na svoji površini okoli 4 milijone bakterij, iz črevesja muhe pa so izolirali preko 50 patogenih vrst bakterij, več deset vrst protozojev in parazitov. Črevesni organizmi so še bolj nevarni, saj se v prebavilu muhe ohranjajo, razmnožujejo, muhe jih širijo z izločki. Vsled tega jih v naši bližini zatiramo in izvajamo ukrepe, da ne pridejo v naše prostore.

V naših podnebnih pogojih ima ena muha okoli 6 do 10 generacij. Življenjska doba je 2 do 4 tedne. Jeseni število muh hitro upade, prezimi majhno število muh. Prezimijo v zimski otrplosti, skrite v razpokah, za pohištvom, ali kot ličinke v materialu. Ob ugodnih pogojih hitro ožive in se začnejo razmnoževati.

Učinkoviti ukrepi

Vloga muh pri prenašanju črevesnih bolezni je odvisna od pravilnega in pravočasnega odstranjevanja vseh vrst odpadkov. Če se pojavijo v večjem številu, uporabimo lahko preparate: Effect univerzalni insekticid v aerosolu ali pršilki,  Effect veliki ali mali muholovec in Effect hišni muholovec.

Za komentiranje se prijavite