Organsko gnojenje v času obilnih padavin - Klub Gaia

Organsko gnojenje v času obilnih padavin

Vanes Husić, univ. dipl. inž. agr.

Preobilica padavin ima pomemben vpliv na tla: mikroorganizme, hranila, humus in samo strukturo tal. Velika količina vode izpira hranila iz talne raztopine, humusa in ostalih delcev, na katera so vezana. Hranila se izpirajo v globlje plasti tal, kjer niso dostopna rastlinam. Prav tako se zmanjša število koristnih mikroorganizmov. Struktura tal se poruši.

Voda je potreben in pomemben del življenja v tleh, saj se v njej mešajo hranila, ki potujejo po porah in kapilarah do koreninskih laskov, za hrano rastlinam. 

Zrak v tleh je potreben za življenje in delovanje talnih mikroorganizmov, ki predelujejo organsko snov in jo spreminjajo v hranila za rastline, pri čemer za dihanje porabljajo kisik iz zraka v talnih porah. Tako morata biti zrak in voda v primernem razmerju v večjih in manjših talnih porah za uspešno življenje v tleh.

Organska snov v tleh je nujna

Na zmanjševanje škode velike količine padavin pa vplivamo z vnosom organske snovi v tla preko organskega gnojenja. Količina organske snovi v gnojilu je merilo kakovosti. Plantella Organik jo vsebuje kar 67 %. Organska snov v gnojilu ima pomemben vpliv na strukturo tal, saj v močnejših tleh, z več glinenih delcev, povečuje število velikih in majhnih por v tleh ter tako omogoči boljše odtekanje vode v nižje sloje tal. 

Na težkih, glinenih tleh je potrebno uporabljati kompost in tehniko vdelave organskih ostankov v tla. Kompost dodajamo na zemljo izključno jeseni, zato da zmanjšamo možnost pojava bolezni in škodljivcev in omogočimo razgradnjo mikroorganizmov. Rastlinske ostanke, kot so nadzemni deli graha in fižola, pa kar med sezono z lopato vdelamo v tla. Tako rahljamo tla in jih naredimo bolj odcedna.

Pri bolj peščenih tleh pa veže talne delce med sabo in ustvarja kanale in pore, v katerih se hranila ne izpirajo tako intenzivno, saj vemo, da so tla z veliko peščenimi delci močno porozna. Kljub dobri poroznosti je vnos organske snovi zelo pomemben, saj se z veliko količino vode humus v tleh izpira v nižje sloje in ni rastlinam več na voljo. Z rednim vnosom organske snovi skrbimo za obnavljanje humusa in s tem za rodovitnost tal.

Kaj pomeni suha snov v gnojilu?

Prav tako pa je velikega pomena vsebnost suhe snovi v gnojilu, ki jo je v Plantella Organiku kar 90 %. Ko dodajamo organsko gnojilo z visoko vsebnostjo suhe snovi, ne dodajamo vode v že tako namočena tla. Če dodajamo hlevski gnoj, ta vsebuje le do 20 % suhe snovi, a pri tem vnašamo veliko vode v že tako z vodo zasičena tla. Suha snov v gnojilu je zelo pomemben faktor pri odločanju glede gnojila v sezonah z obilnimi padavinami. Visoka vsebnost suhe snovi pomeni tudi višjo vsebnost organske snovi v gnojilu.

Rastline rabijo hranila

Tako smo prišli do najbolj pomembnega dela za rastline, hranila. Hranila iz organskega gnojila Plantella Organik so počasi topna. Dušik (N) se veliko počasneje topi kot pri mineralnem gnojilu in ne prihaja do velikih izgub. Rastline imajo na voljo tudi fosfor (P) in kalij (K) čez celo rastno sezono, saj sta v organskem gnojilu v obliki, ki se dobro veže na organsko snov v tleh, glinene delce in humus v obliki, ki je dostopna rastlinam. Humus je pomemben del tal, saj se nanj vežejo hranila. Vendar pa se ob obilnih padavinah tudi humus izpira v nižje plasti tal. Tu pomembno vplivamo na humus v tleh z dodajanjem organskega gnojila Plantella Organik, saj vsebuje 8,6 % huminskih in 12% fulvinskih kislin, ki sta dve od treh komponent humusa. Tako pospešujemo tvorjenje humusa v tleh, ki bo zmanjševal izpiranje hranil ob obilnih deževjih in nadomeščal izgubljen humus.

Organsko gnojenje ima velik pomen pri vzdrževanju rodnosti tal in zmanjševanju negativnih vplivov preobilnih padavin. S kvalitetnim in rednim organskim gnojenjem vzdržujemo rodovitna in zdrava tla za prihodnost. 

Za največji uspeh uporabite:

Plantella Organik

Dolgodelujoče organsko gnojilo v obliki pelet za večjo rodnost tal in izboljšano kakovost in količino pridelka.
Za komentiranje se prijavite