Kako ujeti voluharja? - Klub Gaia

Kako ujeti voluharja?

Lojze Černe, univ. dipl. ing. agr.

Ko sem že obupaval nad lovom voluharja, pa se mi je eden od znancev pohvalil, da je že kar nekaj voluharjev ujel s pastjo Voluharica s slepim nabojem. Naš cilj pa seveda ni, da lovimo voluharja, ko je že povzročil škodo, ampak da škodo preprečimo. Prisotnost voluharja moramo zato zaznati takoj, ko se pojavi in še preden povzroči večjo škodo.

Tam, kjer pride voluhar v nočnih urah na površje oz. ko se na istem mestu vrne v svoj rov, ga zamaši. Na površju zamašenega rova pa narije za pest veliko grudico zemlje. Voluharjev rov je večji od krtovega, je okoli 5 cm širok in 5cm do 7cm visok. Rov je očiščen in gladek. Krtov rov pa je premera okoli 4cm in je neočiščen.

Če naletimo na rov, prenehamo z obdelavo in nastavimo past. Voluharja privabljamo s: krompirjem, korenjem, peso in podobnim, kar jeseni zasujemo v zasipnico ali poljubno dolge grebene. Voluhar se bo slej ko prej odzval na ponujeno hrano. Rove pa odkrijemo z zabadanjem klina ob zasipnici.

Past voluharica SuperCat

Ta past je novejšega datuma, poznana okoli 10 let. Do sedaj je edina, ki se nastavlja v voluharjev rov navpično. Past je pri pravilni uporabi izredno učinkovita in vsestransko uporabna. Je izjemno lahko nastavljiva z zelo rahlim proženjem, kar ji daje prednost pred drugimi pastmi. Uporablja se brez vabe. Voluharja pa pokonča na mestu.

Nastavitev pasti

Ko zaznamo voluharjev rov, izvrtamo vanj s klinom, vrtnarsko lopatico ali sadilcem sadik luknjo v premeru 5 cm. Pri tem pazimo, da se čim manj zemlje usuje v rov. Če pa se, jo s klinom skozi luknjo razbrskamo levo ali desno po rovu tako, da je rov prehoden. Past potisnemo močno navpično v dno rova. Odprtini na spodnjem delu pasti morata biti nameščeni točno v smeri osi rova. Zgornji rob ob pasti moramo dobro zatesniti z zemljo, da ob pasti ni nobenega prepiha.

Ker pri iskanju rova za navpično namestitev pasti od zunaj ne moremo ugotoviti, kateri je glavni ali stranski rov, si za namestitev pasti pomagamo s preprostim trikom. Skopljemo najprej kotanjico, da ugotovimo, v katerem delu roba se nahaja voluhar. Past pa nastavimo tako, da okoli 15 cm za vhodom v rov naredimo navpično v rov luknjo premera pasti. Luknjo naredimo lahko kar s klinom za iskanje voluharjevih rovov. Zemljo, ki se pri izdelavi rova vsuje v rov, očistimo z roba v izkopano kotanjico. Past potisnemo skozi izvrtano luknjo navpično do dna rova z odprtinama točno v smeri rova. Ob zgornjem robu past zatesnimo, da preprečimo prepih. Nameščeno past nato naprožimo s potegom napenjalne ročice navzgor. Kotanjico po namestitvi pasti pustimo odprto, da voluhar začuti prepih od zunaj in pride rov zamašit. Če je past pravilno nastavljena v glavni rov, se bo voluhar zanesljivo ujel.

Po načinu delovanja in po videzu je Past VoleStop zelo podobna Voluharici SuperCat. Pasti se ločita med seboj v glavnem le po sprožilnem mehanizmu, kar pa navzven ni vidno. Z nekaj spretnosti in znanja o lovu s pastmi lahko ulovimo prav vsakega voluharja, ki se pojavi na nezaželenem mestu.

Za komentiranje se prijavite