Cepljenje vinske trte doma - Klub Gaia

Cepljenje vinske trte doma

prof. dr. Denis Rusjan, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Cepljenje že več let stare trte je v Sloveniji prešlo v pozabo, predvsem zaradi v trsnicah dostopnih trtnih cepljenk, saj se pridelovalci raje odločajo za presaditev kot pa za cepljenje ali precepljanje trte. V preteklosti je bilo cepljenje trte na že posajeni in rastoči podlagi običajna praksa, ki pa se ji danes spet posveča več pozornosti.

Cepljenje sorte na rastočo podlago v vinogradu je eden od možnih ukrepov zoper sušo. Tovrstna praksa predvideva, da se leto pred predvidenim cepljenjem, na stalno sadilno mesto v vinogradu posadi podlago (SO4, 5BB, 1103P, 110R…), na katero se v naslednjem letu cepi želeno sorto (belo, rdečo, vinsko, namizno, tolerantno itd.).

Postopek

Možnosti cepljenja enoletnih trt je več, vendar se najbolj pogosto priporoča spomladanskega s cepilnimi škarjami, kjer se cepič želene sorte združi z rozgo rastoče podlage. Vse pogosteje se uveljavlja t.i. okulacija, ki pa je še vedno bolj pogosta za cepljenje sadnih vrst. V drugi polovici meseca avgusta se v oleseneli del (dvoletni les) rastoče trte na stalnem mestu ustavi zimsko oko želene sorte, iz katerega se v naslednjih letih urediti trto nove sorte. Okulacija ja mogoča tudi na večletnem lesu oziroma deblu, vendar je težje izvedljiva. Po vstavljanju očesa na rozgo ali deblo je treba le-to nad in pod očesom pričvrstiti oziroma obvezati z elastiko. Za cepljenje na večletnem lesu oziroma deblu, ko gre običajno za precepljanje sorte, pa se priporoča spomladansko cepljenje v razkol.

Zakaj cepiti doma?

Razlogov za precepljanje sorte je več, najpogostejši je zagotovo ta, da zdajšnja sorta ne daje želene količine in kakovosti grozdja. Precepljanje z razkolom se pri vinski trti svetuje le do okrog 10. leta starosti trte, ko deblo še ni doseglo večjega premera. Cepljenje v razkol se opravi spomladi, tik pred začetkom pretoka sokov po rastlini, in sicer v obdobju vlažnega vremena. S škarjami, najbolj primerne so električne, se prečno odreže deblo, približno 0,5 - 0,7 m nad tlemi. Z renčelico se deblo po sredini previdno razkolje do globine okrog 3 - 5 cm. Tik pred tem se pripravi dva cepiča želene sorte, to je del rozge, dolžine okrog 5 cm z zimskim očesom, ki se ga spodaj zareže v klin in vstavi v razkol debla. Po vstavljanju cepičev v deblo se tega pričvrsti z elastiko in rano premaže s cepilno smolo Bio Plantella Arbosan. Včasih se je cepljeno mesto obložilo z mahom, da je zadrževal vlago. Priprava cepiča, način in preciznost cepljenja so ključni za uspešno cepljenje.

Za največji uspeh uporabite:

Bio Plantella Arbosan

Visokokakovostna naravna cepilna smola Bio Plantella Arbosan za premazovanje ran pri cepljenju in drugih poškodbah na drevju in grmičevju. Omogoča hitrejše celjenje ran in preprečuje razvoj bakterij.
Za komentiranje se prijavite