Rez samorodnic na pergoli - Klub Gaia

Rez samorodnic na pergoli

prof. dr. Denis Rusjan, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Samorodnice so sorte, ki so nastale s križanjem vsaj dveh ali več različnih vrst vinske trte, najpogosteje iz ameriških in evropske vrste. Začetki vnosa tovrstnih sort v naše kraje segajo v začetek 19. stoletje, kjer so se ohranile vse do danes, predvsem zaradi tolerance na peronosporo in pepelovko vinske trte. Samorodnice imajo velik vigor, zato so primerne za ureditev na pergolo. 

Pergola ali navadni latnik je visoka kordonska gojitvena oblika, z višino debla med 1,5 do 1,8 m, iz katerega izrašča kordon, to je podaljšek debla, ki se ga na vrhu pergole veže pravokotno na sistem žic. Pergola zahteva močnejšo leseno ali železno konstrukcijo, ki nosi veliko maso trte, predvsem rodnega lesa in grozdja.

  • Na vrhu konstrukcije se uredi od 3 do 5 vzporednih žic z od 30 do 40 cm ena od druge, ki nosijo horizontalno ali rahlo poševno listno steno, ki daje senco. 
  • Na kordonu se pri zimski rezi pusti od 3 do 4 šparone, rozge z 8 zimskimi očesi, ki se jih veže vzporedno na žice izmenično. Rozge morajo biti na žicah razporejene in privezane enakomerno narazen, saj se le tako doseže dobro prekritost površine in boljšo senco.
  • Rozge morajo biti povsem olesenele, porjavele in debeline med 7 in 12 mm.
  • Ostali drobnejši, neoleseneli ali poškodovani les se odstrani v celoti, saj je na trti nepotreben in kvari videz pergole.

V primeru, da se med letom na kordonu ne razvijejo primerne rozge, se priporoča, da se pri zimski rezi pusti od 3 do 4 rozge, z do 4 očesi, saj se bo na tem mestu trta obnovila. Iz očes na privezanih rozgah se razvijejo rodne mladike, na katerih bodo grozdi, ki se pri pergoli namestijo pod listno steno.

Na deblu se pri klasični pergoli običajno ne pušča rodnega lesa ali mladik. V kolikor pa se želi tudi ta del dopolniti z zeleno vertikalno steno, je pomembno, da se spomladi iz debla izraščajoče mladike ne odstrani, ampak se pusti 1 do 2 mladiki, ki se jih spravi med ali obveže na žice ali samo ob deblo. Rozge iz teh mladik se ob zimski rezi samo prikrajša in veže na žico, da se med rastno dobo lahko uredi vertikalno listno steno.

Redčenje grozdov

V kolikor si na pergoli želi pridelati kakovostnejše grozdje, je redčenje grozdov neizbežno. Prvo redčenje grozdov se opravi po cvetenju, ko so jagode velikosti prosa, drugo pa le, če je potrebno takoj po začetku zorenja jagod. Najprej se odstranjuje vse tretje grozde na mladiki, tiste najbolj oddaljene od kordona, kasneje pa lahko še nekaj drugih grozdov na mladiki. V izogib spomladanski pozebi priporočamo, da trto porežete kak teden pred brstenjem. 
Za komentiranje se prijavite