Sajenje vrtnic in drugih grmovnic - Klub Gaia

Sajenje vrtnic in drugih grmovnic

Karin Bejo, univ. dipl. inž. agr.

Če načrtujemo nove zasaditve celotnega vrta, dela vrta ali le posamezne rastline, je sedaj ravno pravi čas za sajenje. Vrtni centri in drevesnice imajo že pestro ponudbo rastlin v loncih. Za sadike z golimi koreninami, kot najpogosteje sadimo sadne sadike in vrtnice, pa bomo morali še nekoliko počakati.
Izredno pomembna je priprava sadilne jame in gnojenje ob sajenju ter globina sajenja.

Vrtnice

Pred sajenjem sadikam vrtnic prirežemo korenine in poganjke
Pred sajenjem sadikam vrtnic prirežemo korenine in poganjke
Pri kontroli globine sajenja si pomagamo s palico
Pri kontroli globine sajenja si pomagamo s palico
Kraljice med rastlinami lahko sadimo tako z golimi koreninami kot iz lonca. Sajenje rastlin z golimi koreninami ima svoje prednosti ter določene zahteve. Koreninski sistem je popolnoma viden in tako lahko izberemo sadiko s primerno oblikovanimi koreninami. 
Sam prevoz rastlin je zaradi manjše teže enostavnejši. Pomembno pa je, da je pripravljena zemlja primerno sipka, da lahko zapolnimo vse proste vrzeli med koreninami, saj bi morebitni zračni žepi lahko povzročili propad bližnjih korenin.

Sadike posadmo takoj po nakupu

Sadike pred samim sajenjem pripravimo tako, da porežemo poškodovane ali polomljene korenine in jih za nekaj ur namočimo v mešanico 1/3 gnoja in 2/3 vode in ilovice, zasadi boljšega oprijema zemlje ob sajenju.  Širina in globina sadilne jame sta odvisni od velikosti koreninskega sistema – korenine morajo biti naravno razprostrte in NIKAKOR usločene navzgor. To zagotovo povzroči propad sadike. 

Pred sajenjem, v kolikor niso, prikrajšamo tudi poganjke, da bodo uravnoteženi s podzemnim delom. Prikrajšane korenine bodo stežka oskrbovale celotno sadiko in zato se nam ta lahko posuši. Dno izkopane jame zrahljamo. K izkopani zemlji, v kolikor je dobra, dodamo Plantella Premium zemljo za okrasne rastline ter organsko gnojilo Plantella Organik K, da vrtnicam zagotovimo zadostno količino hranil za naslednje leto. S tako pripravljeno zemljo postopno zasipavamo jamo in prostore med koreninami. Med samim zasipom jame sadiko rahlo stresamo, da sipka zemlja zapolni vsa mesta. 

Globino sajenja določimo s polaganjem palica čez jamo ob rastlini in v našem primeru mora biti cepljeno mesto 2,5 cm pod nivojem tal. Tla po sajenju zalijemo.

Ali veste?

Če imamo peščena tla in sušno rastišče, gredo z vrtnicami poglobimo, da ujamemo nekaj več deževnice, ki se bo stekla v gredo. V kolikor je zemljišče bolj mokro, celotno gredo nekoliko dvignemo in tako povzročimo odtekanje presežka vode.

Ali lahko sadimo vrtnico na isto mesto, kjer je že prej rasla? Da, vendar šele po 3 letih ali pa moramo menjati celotno zemljo do globine 60 cm.
Sadilna jama mora biti primerno širša od koreninske bale
Sadilna jama mora biti primerno širša od koreninske bale
Po sajenju naredimo iz zemlje zalivalno skledo, ki nam bo olajšala samo zalivanje
Po sajenju naredimo iz zemlje zalivalno skledo, ki nam bo olajšala samo zalivanje

Grmovnice

Večino listopadnih in zimzelenih grmovnic običajno kupujemo v loncih, ki jih lahko sadimo skozi vse leto. A najboljši čas za nas, z vidika vzdrževanja in za sadike, zaradi stresa in vraščanja, je ravno jesen.

Pred sajenjem pregledamo korenine, ki jih vidimo ob robu substrata. V kolikor je to fin in nežen preplet svetlejših koreninic pomeni, da je bila sadika pravočasno presajana in ima ravno dobro preraščene korenine. Kadar pa so korenine močno prepletene med substratom in steno lonca ter močno izraščajo skozi spodnje odprtine posode pomeni, da je rastlina že zelo dolgo v tem loncu in da je presajanje oziroma sajenje na prosto nujno. V takšnem primeru moramo močne preplete zrahljati, krožeče se korenine odstraniti, predolge korenine pred samim sajenjem prikrajšati. Širina jame naj bo toliko večja od širine lonca, da bomo z lahkoto ob straneh dosuli sipko zemljo in jo rahlo utrdili. 

Globina jame naj bo enaka višini koreninske bale rastline. Le redke rastlinske vrste prenesejo zasut koreninski vrat, zato moramo rastlino saditi tako globoko kot je rasla v drevesnici oziroma loncu. Dno jame zrahljamo s prekopnimi vilami in z zemljo premešamo organsko gnojilo Plantella Organik, ki je izredno dobro založno gnojilo za pomlad. Po sajenju okoli rastline iz zemlje naredimo zalivalni kolobar, v katerega bomo ob zalivanju nalili vodo. Rob zalivalnega kolobarja preprečuje, da bi se voda nekontrolirano razlila preden jo zemlja vsrka. Širina zalivalnega kolobarja je enaka širini bale sadike.

Če želimo imeti latnato hortenzijo na težjih ilovnatih tleh ali na laporju, moramo vsaj 2/3 zemlje iz jame odstraniti in s preostankom zemlje premešati zemljo Plantella Premium zemljo za okrasne rastline in delež Plantella Izbranih kremenovih peskov, s katerimi bomo dosegli rahlost rastnega substrata.

Ali veste?

Čas spomladanskega sajenja je odvisen od temperature tal in vlage, saj moramo počakati, da tla niso zmrznjena in premokra. V tem času pa se jeseni sajene rastline že pridno prebujajo in že razvijajo koreninski sistem.

Za največji uspeh uporabite:

Plantella Kremenovi peski

Naravno talno sredstvo za zračenje korenin travniških rastlin in rahljanje trate na splošno.

Plantella Organik

Dolgodelujoče organsko gnojilo v obliki pelet za večjo rodnost tal in izboljšano kakovost in količino pridelka.

Plantella Organik K

Najboljše 100% organsko gnojilo z naravnim kalijem za boljši razvoj plodovk. Za čvrste plodove boljšega okusa.

Plantella Premium zemlja za okrasne rastline

Specialna zemlja vsebuje najkakovostnejšo šoto z dodatkom dolgodelujočih hranil in rastlinskih vlaken Bio Culta® za sajenje in presajanje vseh vrst okrasnih rastlin.
Za komentiranje se prijavite