Davški slapovi - Klub Gaia

Davški slapovi

Boris Dolničar

V zahodnem delu Škofjeloškega hribovja se hudourniški potok Davča (lokalno Davščica), ki izvira pod Poreznom na nadmorski višini 1560 metrov, po trinajstih kilometrih izlije v Selško Soro. V zgornjem toku je Pod kotli ustvaril tri slapove, ki se po mogočnosti sicer ne morejo primerjati z največjimi slovenskimi slapovi, a so jim po lepoti enakovredni.
Davški slapovi so lahko dostopni, saj moramo le kak kilometer pred Zalim logom z regionalne ceste Železniki – Most na Soči zavili levo proti vasi Davča. Cesta je ves čas speljana po dolini potoka Davča, zato ji sledimo vse do njenega zatrepa v zaselku Zgornja Davča, kjer je kamnolom. Od tod po levem bregu potoka po dobrih sto metrih pridemo do spodnjega slapa, kjer je davško turistično društvo postavilo informativno tablo ter leseno mizico in klopi, da se lahko v miru prepustimo pomirjajočemu šumenju padajoče vode. Spodnji slap na skupni višini pet metrov usmerja vodo preko razjedenih in različno strmih polic v dva glavna stržena, ki se ob večjih nalivih združita in tvorita širši slap. Kamnina je iz sivega drobnozrnatega dolomita iz zgornje triasne dobe, starega približno 210 milijonov let, ki poleg karbonatov vsebuje tudi nekaj kremenice in precej gomoljev roženca. 

Najlepši je srednji slap

Na obrežju potoka Davče je bilo sredi vročega julijskega dne pravo razkošje raznovrstnega  rastlinja, katerega cvetove so množično obletavale različne žuželke (čmrlji, čebele, metulji, ose, muhe idr.) in s svojimi tipalkami iskale sladek priboljšek. Ponujale so jim ga tudi navadna dobra misel in navadna konjska griva. Prva, aromatično dišeča zelnata trajnica s štiri do sedem milimetrov dolgimi rdečkastimi ali skoraj belimi cvetovi vsebuje do štiri odstotke eteričnih olj in se v ljudskem zdravilstvu uporablja kot čaj proti prehladu in pri prebavnih motnjah. Druga, zelnata trajnica z rožnatimi do belkastimi cvetovi najbolje uspeva na vlažnih, večinoma apnenčastih tleh z veliko dušika.        

Malo višje pridemo po cesti hitro do naslednjega kažipota, ki nas popelje do urejene razgledne točke, s katere se odpre slikovit pogled na srednji, najlepši davški slap. Ta je dvojen in visok šest metrov, njegov levi pramen pa je bolj mogočen od desnega. Slap pada preko črnih dolomitnih plasti z gomolji roženca v temnozelen skledast tolmun, ki je v tektonsko zdrobljeni trdi kamnini. Tudi ogled zadnjega, zgornjega slapa je zaradi strme in tesne soteske možen le z razgledišča, ki je nedaleč stran. Nad tem slapom je sotočje dveh približno enakih pritokov, pri čemer zahodni zbira vodovje izpod Porezna, vzhodni pa izpod Huma in Konjskega brda. Zgornji slap, ki pada šest metrov globoko v tolmun ozke struge, sestavljajo enake kamnine kot srednjega. 
Za komentiranje se prijavite