Trgatev – po suši, vročini in toči - Klub Gaia

Trgatev – po suši, vročini in toči

prof. dr. Denis Rusjan, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Smo že v poznem poletju in tudi letos je grozdje zaradi nadpovprečno visokih temperatur zraka meseca avgusta, ko je nastopil tudi vročinski val ter ponekod odsotnost padavin že v fazi tehnološke zrelosti. Zato so marsikje po Sloveniji trgatve že v polnem teku. 
Letošnji letnik je za vinogradnike in vinarje zagotovo zahteven, saj vinogradniki morajo zaradi poškodb, ki sta jih ponekod povzročila suša in toča na grozdju trgatev prilagajati posameznim sortam in legam, saj je potrebno odbrati, podbirati vse poškodovane, neprimerno zrele jagode, kar seveda zahteva veliko časa in tudi denarja. 

Vpliv vremena

V marsikaterem vinogradu bo potrebno letos trgati dvakrat, saj je grozdje neenakomerno dozorelo. V vinogradih, kjer se zorenje grozdja ni izognilo suši in vročini, sta se v jagodah zaustavila tako primarni kot sekundarni metabolizem, kar je prekinilo sintezo sladkorjev ter fenolnih in aromatičnih spojin in obenem tudi razgradnjo organskih kislin. Pomanjkanje vode med zorenjem preprečuje debeljenje jagod, zato so ostale majhne, drugje so celo ovenele in pri predelavi bodo dale le malo mošta. Vse to povzroči v posameznih jagodah na različnih delih grozda neuravnotežen metabolizem, različno zrelost in zato je neharmoničnost okusa neizbežna. Pri rdečih sortah, ki se jih običajno trga nekoliko kasneje kot bele pa se pričakuje povečano trpkost oziroma astringenco, saj bo grozdje potrgano preden bodo pečke olesenele, zato bo prehod taninov iz jagod v vino še večje. 

Škropljenje

Kjer je grozdje med zorenjem poškodovala toča, so bili vinogradniki primorani škropiti z bakrom in z botricidi proti gnilobi. Omenjeni pripravki lahko negativno vplivajo na potek fermentacije in kakovost mošta, zato se vinarjem svetuje še dodatno previdnost pri žveplanju mošta ter uporabi ustreznih kvasovk. Trgatev naj bo letos kar se da prilagojena kakovosti grozdja, ki ga je potrebno za doseganje višje kakovosti vina striktno ločevati in ga ločeno tudi ustrezno predelati. 
Za komentiranje se prijavite