Obvladovanje sadnih rastlin - Klub Gaia

Obvladovanje sadnih rastlin

Janez Gačnik, univ. dipl. inž. agr.

Letošnjo sadjarsko letino je v večjem delu Slovenije zaznamovala spomladanska pozeba. Ponekod že drugo leto zapored. Izguba pridelka  nam ne sme vzeti volje do sadjarjenja, saj rastline tudi v takšnih letih potrebujejo oskrbo. 
Naša naloga je, da rastlinam pomagamo in  ustvarimo pogoje,  da bodo razvile kvalitetne rodne brste za naslednje leto. Ena od redkih dobrih stvari naravnih nesreč je ta, da se v takšnih izrednih situacijah lahko marsikaj novega naučimo.  

Dihajmo s svojim vrtom

Čeprav sadjarimo že več let, nas narava vedno znova preseneča. Vsako leto je nekoliko drugačno, zato je tudi letna dela in ukrepe potrebno prilagajati naravnim razmeram in ciklom vegetacije. Temelj dobrega sadjarjenja so redni vsakodnevni obiski sadnih vrtov in pozorno opazovanje. Tako lahko že v začetni fazi opazimo pojav določenega škodljivca ali bolezni, kar nam omogoča hitro ukrepanje. Ob letošnji pozebi bi morali biti pozorni, katere sadne vrste in sorte so ostale manj prizadete. Po končanem junijskem trebljenju si lahko ustvarimo jasnejšo sliko. Ponekod opažamo, da kljub pozebi lahko nekaj pridelka pričakujemo na hruškah, višnjah, orehih, ribezih, malinah, robidah, drenu.. 
Koristilo nam bo, če si bomo letošnje izkušnje o odpornosti sadnih vrst in sort zapisali. Pri sajenju novih sadnih vrst bodimo bolj pozorni na odpornost le teh in izbirajmo rastline, ki so primerne za določene mikrolokacije.

Škodljivci in bolezni

Nizke zimske in spomladanske temperature  niso vplivale na manjši pojav škodljivcev. Letošnje leto si bomo zapomnili tudi po močnejšem napadu jabolčnega cvetožerja, gosenic in listnih uši ter pepelasti plesni.  
V času pred obiranjem smo večinoma že zaključili s škropljenji za varstvo rastlin. Priporoča se, da v tem času izrezujemo poškodovane poganjke, ki so napadeni od plesni ali zveriženi od listnih uši in jih odnesemo iz vrtov. Po obiranju češenj, višenj in breskev je priporočljivo, da drevesa poškropimo in s tem zmanjšamo odpadanje listov zaradi listne luknjičavosti koščičarjev in češnjeve listne pegavosti. Aktualna navodila za varstvo rastlin najdemo na spletni strani www.fito-info.si
Upogibanje vej in zastirka.
Listna luknjičavost koščičarjev.
Plodič, poškodovan od pozebe.
Poškodbe mokastih uši.

Vpliv pozebe na bujnejšo rast

Pri večini sadnih rastlin se je zaradi pozebe  porušilo ravnovesje med rastjo in rodnostjo.  Pri šibkih drevesih oz sortah je to celo dobrodošlo, saj se bodo drevesa bolje razvila. Pri večini  dreves pa bujnejša rast vpliva na slabo osvetlitev krošnje in s tem slabšo rodnost v naslednjem letu. V obdobju med julijem in začetkom avgusta bodimo pri izvajanju  poletne  rezi pri večini sadnih vrst previdni.  V poletni vročini so poganjki zaključili rast, zato si ne želimo, da bi jo ponovno vzbudili. Tu in tam lahko izrežemo kakšen poganjek, a glavnina poletne rezi naj bo izvedena v drugi polovici avgusta in septembra. Pri tej rezi  izrežemo bohotivke  in kakšno pregosto vejo z namenom, da osvetlimo rodne veje in poskrbimo za boljšo diferenciacijo cvetnih brstov, obenem pa vplivamo na zmanjšano bujnost dreves. Poletne rezi opravimo v obdobju suhega vremena. V času muževnosti lahko upogibamo mlade poganjke z namenom, da jih dobro osvetlimo  in s položno lego hitreje vzpostavimo rodnost.

Zadrževanje vlage v tleh

V poletnem času je pri rastlinah motena oskrba z vodo. Mlada drevesa in jagodičje zalivamo. Število odmerkov in količino prilagodimo tipu tal. Učinek bo boljši, če bomo zalivali zjutraj. Prav tako je dobro, da tla občasno okopljemo ali poskrbimo za zastirko in s tem zmanjšamo izhlapevanje vlage iz tal.

Cepljenje

Konec julija začetek avgusta je čas za cepljenje na speče oko. V tem času cepimo predvsem koščičarje, z jablanami pa počakamo do druge polovice avgusta. Če so podlage oz drevesa dovolj muževna, se poslužujemo okulacije, v nasprotnem primeru pa ploščičaste okulacije. Postopek cepljenja najdemo opisan v večini sadjarskih knjig. Ker je letos zaradi pozebe v krošnjah veliko enoletnih poganjkov, je priložnost, da občutljive sorte na mraz ali bolezni precepimo v bolj odporne sorte.  

Obiranje plodov

V tem poletnem obdobju se najbolj veselimo obiranja plodov. Pestri sadni vrtovi nam omogočajo zorenje velikega števila sadnih vrst. V tem obdobju se zaključuje obiranje večine koščičarjev, začenja pa se zorenje poletnih sort pečkarjev, najbolj pa smo navdušeni nad obiljem jagodičevja.  
Za komentiranje se prijavite