Preprečimo širitev glodavcev - Klub Gaia

Preprečimo širitev glodavcev

Mag. Janez Pišot, dr. vet. med.

Prisotnost glodavcev v naših bivališčih ali naši neposredni bližini, je velik problem.V povečanem številu predstavljajo zdravstveni, estetski, higienski in kulturni problem. Glodavci ne sodijo v bližino človeških bivališč, v trgovine, skladišča in druge objekte.  

Obvladovanje glodavcev v človekovem okolju, je kompleksen, celovit postopek, ki združuje preventivne in ofenzivne ukrepe.

Preventivne ukrepe izvajamo pred pojavom glodavcev, kar je vedno lažje, cenejše, kratkotrajnejše in boljše. Preventivne ukrepe izvajamo za to, da ohranimo število glodavcev na biološkem minimumu. Ukrepe izvajamo stalno, po določenem programu in strokovnim nadzorom.

Kako ukrepati

Preventivni ukrepi so gradbeni ukrepi na stavbah, v skladiščih, silosih, da onemogočimo dostop glodavcem v objekte. 
Znano je, da lahko miš pride v objekt že skozi režo 6 mm. Vse prepreke za glodavce morajo biti iz materiala, ki ga ne morejo preglodati ali obiti. Mreže morajo biti kovinske, odprtine morajo biti manjše od 6 mm. Za gradnjo moramo uporabljati kakovosten beton, železo. V materiale za zazidavo odprtin moramo primešati steklene delce ali žično mrežo.

Kemična zaščita

Ob vseh teh ukrepih nam je lahko jasno, da borba proti glodavcem ni enostavna, lahko pa sami veliko pripomoremo k temu, da do pojava glodavcev ne bo prišlo, s tem da uporabimo enega od rodenticidov, kot so: Ratimor mahka vaba, Glodacid, Parafinski bloki, pelete ali žitna vaba. S tem se bomo izognili nevarnostim, ki nam jih prinašajo glodavci,  pa tudi večjim stroškom, ki se pojavijo, če pokličemo strokovne ekipe na pomoč. 
Ofenzivne ukrepe izvajamo občasno, po pojavu večjega števila glodavcev, ali če je to  zaradi epidemiološke situacije potrebno. Te ukrepe izvajajo strokovnjaki in pooblaščene organizacije. 
Ob morebitni zastrupitvi ljudi in domačih živali je prva pomoč uporaba vitamina-K kot protistrupa.
Za komentiranje se prijavite