Vse o jesenskih škodljivcih v vrtu - Klub Gaia

Vse o jesenskih škodljivcih v vrtu

Dr. Melita Štrukelj

Tudi v jesenskem času škodljivi organizmi ne prizanašajo našim rastlinam. Večinoma smo priča poškodbam, ki so jo naredili v poletnem času, nemalokrat pa so aktivni tudi v jesenskem času.
Poškodbe zaradi resarjev
Poškodbe zaradi resarjev

Tripsi

Tripsi s sesanjem rastlinskega soka iznakazijo liste – ti se zvijajo in dobijo srebrnkast videz. Škodo povzročajo nimfe in odrasli osebki. Prezimijo na plevelih ali v zgornji plasti tal. Spomladi se s plevelov preselijo na novo posajene,

Porova zavrtalka

Porova zavrtalka je najpomembnejša škodljivka čebulnic pri nas. Škodo povzroča na: poru, čebuli, šalotki, česnu in drobnjaku. Žerke (ličinke) se zavrtajo v liste čebulnic, po njih rijejo rove in potujejo navzdol v smeri čebulice. Pogosto je škoda zaradi sekundarnega gnitja celo večja kot zaradi škodljivca samega. Ob koncu avgusta in v septembru se pojavi drugi rod muhe. Prezimijo bube druge generacije. Podobno škodo kot porova zavrtalka povzroča tudi čebulna muha. Tretji rod muhe se pojavi v septembru in oktobru, največ škode pa naredi na poru.
Gosenica sovke
Gosenica sovke

Gosenice

Gosenice različnih metuljev (npr. sovk) povzročajo škodo z objedanjem podzemnih delov (korenine in stebla) mnogih rastlin. 

Na steblih delajo škodo tudi tik nad površjem in na listih ali pa se zavrtajo v vrtnine in jih tudi onesnažijo s svojimi iztrebki. 

Napad gosenic je občutnejši v suhih in bolj peščenih tleh, manj pa v vlažnih, dobro gnojenih in z organsko snovjo bogatih tleh.

Ogrci

Ogrci (ličinke) različnih hroščev (zlata minica, poljski, majski hrošč, vrtni hrošč ...) se večinoma zadržujejo v trhlem lesu in kompostu, kjer se hranijo z razpadajočimi organskimi snovmi. Nemalokrat so tudi prebivalci vrtov, kjer se hranijo s koreninicami rastlin.

Rastline zaščitimo z odstranjevanjem odraslih osebkov. S tem preprečimo povzročitev neposrednih poškodb ter tudi odlaganje jajčec in posledično razvoj ogrcev. Pred ogrci v vrtu si lahko pomagamo z agrotehničnimi ukrepi, kot so: dober kolobar, zgodnja setev, usklajeno gnojenje in obdelava tal. 

Z obdelavo tal bomo ogrce prinesli na površje, kjer jih bodo pozobale ptice ali pa jih uniči sonce. Z ogrci se hranijo tudi krti in ježi, pogosto pa jih napadajo tudi parazitske bakterije in glive.
Ogrc
Ogrc
Rdeči lazar
Rdeči lazar

Polži

Polži so požrešna bitja, ki se pojavljajo skozi vse leto, svoj drugi vrh populacije pa dosežejo v prvi polovici avgusta. Večja populacija polžev se pogosto pojavi tudi konec septembra, včasih pa šele v sredini oktobra. 

Prezimijo v različnih razvojnih stopnjah. Jajčeca odlagajo proti koncu poletja v gnezda v zemljo, blizu korenin in na zavarovana mesta. 

Največ škode povzročajo v vlažnem vremenu, zlasti na vrtovih na senčnih in vlažnih legah. V suhem vremenu so aktivni ponoči, v vlažnem pa tudi podnevi.

Učinkoviti ukrepi

Za uspešno varstvo pred omenjenimi škodljivci zaščitimo vrtnine z vrtnarsko kopreno ali protiinsektnimi mrežami takoj, ko se začne let muhe in metuljev, še preden odložijo jajčeca. Jeseni varujemo por pred naletom druge generacije.

Te žuželke lahko lovimo z Bio Plantella Rumenimi lepljivimi ploščami. Sprotno in natančno pregledovanje rastlin (od konca marca do začetka maja, od konca avgusta do sredine oktobra) prispeva k učinkovitejšemu obvladovanju omenjenih škodljivk. 

Tripsi se radi lovijo tudi na Bio Plantella Modre lepljive plošče. Redno tudi odstranjujemo in uničujemo napadene rastline in plevele. Napadenih rastlin ne smemo puščati na njivi ali kompostirati, ker s tem omogočamo prezimovanje in nemoten razvoj žuželk. Po spravilu pridelkov temeljito očistimo gredice na vrtu in zavarovanih prostorih. Očistimo tudi ogrodje, opore, mreže in senčila ter ostalo opremo.

Pomembno je čiščenje potencialni skrivališč za polže - zlasti ob robovih vrtov, jarkov, poti... Polže je zelo priporočljivo zatirati tudi jeseni (pred odlaganjem jajčec), ker tako zmanjšamo njihovo spomladansko populacijo. Pozorni bodimo tudi na gnezda z jajčeci in jih po najdbi nemudoma mehansko uničimo. Za zatiranje polžev lahko uporabimo registriran limacid Plantella Arion + ali ekološki izdelek Bio Plantella Gel proti polžem.
Zapleveljen vrt in poškodbe čebulne muhe
Zapleveljen vrt in poškodbe čebulne muhe

Ali veste?

Polži, tako kot deževniki, prispevajo k tvorbi humusa in odstranjujejo različne rastlinske in živalske odpadke.

Nasvet

Na voljo je kar nekaj registriranih insekticidov, vendar lahko nekatere kupimo le z izkaznico za izvajalce ukrepov iz varstva rastlin. Brez izkaznice lahko dobimo Bio Plantella Flora Kenyatox Verde, ki je povsem naraven, a učinkovit, narejen iz rastline dalmatinski bolhač

Za največji uspeh uporabite:

Bio Plantella Rumene lepljive plošče

Odlična mehanska in povsem naravna zaščita rastlin pred širokim spektrom rastlinskih škodljivcev v zelenjavnem vrtu in na sadnem drevju.
Za komentiranje se prijavite