Problematični deli v vrtu - Klub Gaia

Problematični deli v vrtu

Nevenka Breznik, univ. dipl. inž. agr.

Na vrtovih pogosto najdemo področja s težavno prstjo ali zunanjimi pogoji, kjer imamo neprestane težave z rastlinami. Preizkušamo različne metode obdelovanja, sadimo vse vrste rastlin, konča pa se z razočaranjem, saj primerjamo z vloženim časom, trudom in sredstvi. Strokovni ukrepi so nam pri tem lahko v pomoč.
Senčna gredica
Senčna gredica

Področje z globoko senco

Na vrtu imamo lahko globoko senco pod gostimi krošnjami dreves, ob visoki živi meji, ki je posajena na južni strani takega področja ali ob neživih strukturah, kot so ograje, zidovi in hiše. V senci stavbe imamo zelo malo direktne sončne svetlobe, zato so taka področja navadno hladnejša od ostalih delov vrta. Zaradi pomanjkanja sončne toplote se tudi prst počasneje suši in je velikokrat vlažna. Da prst ni pretežka, pri pripravi tal redno dodajamo kamninsko moko Plantella Biovit. Včasih so razmere težje pod zimzelenimi drevesi in grmi, kjer je poleg sence problem tudi suša, saj goste krošnje prestrežejo večino dežnih kapljic, prostor pa odvzemajo tudi razrasle korenine dreves in grmov. Taka tla obogatimo z dovolj organske mase v obliki kakovostnega 100% organskega gnojila Plantella Organik. Organska masa omogoča, da tla bolje zadržujejo vodo in hranila.

Brežine in nagnjeni tereni

Na brežinah je največji problem erozija in posledično izpiranje zemlje. Ob pripravi tal za ureditev brežine najprej odstranimo travno rušo in plevele. Nato zemljo na brežini pregrabimo ter odstranimo kamenje. Na blagih naklonih potresemo organsko gnojilo Plantella Organik. Na strmi brežini najprej pritrdimo tkanino za zastiranje, nato naredimo vanjo zareze in izkopljemo sadilne jame. Organsko gnojilo dodajamo sproti ob sajenju. Več kot je na brežini organske mase, manj je izpiranja, kar je še posebej pomembno pri lažji peščeni prsti. Boljši pogoji za rastline pomenijo tudi hitrejše razraščanje korenin, večja koreninska masa pa predstavlja sidrišče za strm teren.

Sončne izpostavljene lege

Tla na izrazito sončnih legah so izpostavljena sončni pripeki in hitremu izsuševanju. Zato je še posebej pomembno, da jim dodamo veliko kakovostne organske snovi. Če je le možno, nanje vsaj za nekaj časa posadimo mešanice za zeleno gnojenje, ki jih pred cvetenjem podkopljemo. Obvezno pa dodamo v tla tudi organsko gnojilo Plantella Organik ali Biogreno. Pred poletjem med rastline razprostremo organsko zastirko, med okrasne rastline Plantella Borovo lubje ali sekance.
Pri pripravi tal dodajamo kamninsko moko Plantella Biovit.
Za oživljanje zemlje in povečanje humusa v tleh dodajamo ekološko gnojilo Biogrena.

Mrtva zemlja ob novogradnjah

Preden se lotimo gradnje in se na naše zemljišče pripeljejo težki gradbeni stroji, je vsekakor smiselno odstraniti rodovitni vrhnji sloj zemlje in jo pokrito shraniti nekje ob robu parcele. Stroji namreč tla zbijejo in uničijo strukturo tal. Navadno imamo po končanju gradnje na parceli premalo zemlje, zato jo naročimo. Zemlja, ki nam jo pripeljejo, je lahko tudi povsem mrtva, saj so jo izkopali iz preglobokih plasti gradbenih jam. Oživljanje zemlje je lahko kar dolg proces. Vsekakor je potrebno dodati veliko kakovostnega organskega gnojila s koristnimi mikroorganizmi Biogrena, saditi mešanice za zeleno gnojenje, vmes pa dodati še čim več kvalitetne razkužene prsti v vrečah, kot je Plantella Univerzalna vrtna zemlja.

Visoka podtalnica

Področja z visoko podtalnico imajo pogosto videz močvirja. Z vodo nasičena tla so slabo zračna, v njih prevladujejo redukcijske razmere. Značilna je sivkasta barva prsti zaradi reduciranega železa. Na površini se tvori močvirni humus, ki pa se v daljšem sušnem obdobju razgradi. Obdelovanje tal je tu izredno težavno. Slabo zračnim tlom redno dodajamo kamninsko moko Plantella Biovit in veliko kakovostne organske snovi v obliki Plantella Organika, ki omogoča boljšo strukturo prsti in povečuje zračne prostore v zbitih tleh. Tako omogoča vnos zraka in preprečuje anaerobne razmere.
Namočena težka glinena zemlja
Namočena težka glinena zemlja

Za največji uspeh uporabite:

Biogrena

Visokokakovostno organsko gnojilo z največjim številom mikroorganizmov, ki biološko aktivirajo tla.

Plantella Biovit

Učinkovito sredstvo za izboljševanje lastnosti tal, primerno za vse rastline.

Plantella Dekorativno borovo lubje

Plantella dekorativno borovo lubje je popolnoma naravna talna obloga iz borovega lubja (Pinus Pinastre).

Plantella Organik

Dolgodelujoče organsko gnojilo v obliki pelet za večjo rodnost tal in izboljšano kakovost in količino pridelka.

Plantella Vrtna zemlja

Univerzalna vrtna zemlja, izredno bogata z organskimi snovmi, je idealna za sajenje in presajenje vseh vrst vrtnih, okrasnih in sadnih rastlin.
Za komentiranje se prijavite