Vse o sajenju rastlin z golimi koreninami - Klub Gaia

Vse o sajenju rastlin z golimi koreninami

Karin Bejo, univ. dipl. inž. agr.

Z razvojem tehnologij proizvodnje se je spremenila tudi oblika vzgoje sadik za prodajo. Tako lahko vedno več rastlin sadimo skozi vse leto, saj so vzgojene v zabojnikih. Še vedno pa določene sadike, tako vrtnic kot sadnega drevja, dreves in grmovnic ter sadik za žive meje, kupimo iz zasipa z golimi koreninami.
Podzemni rastlinski del ima zelo pomembno rastno in mehansko funkcijo. Koreninski splet oskrbuje rastlino z vodo in v njej raztopljenimi rudninskimi snovmi, v času mirovanja pa skladišči rezervna hranila, ki jih rastlina porablja pred olistanjem in nudi rastlini potrebno oporo v tleh. Koreninski splet sestavljajo skeletne korenine, ki rastline utrdijo v zemlji in koreninske dlačice, ki črpajo hranila in vodo.

Ob nakupu sadik vedno preverimo:
 • obliko – razraščenost koreninskega sistema
 • prisotnost poškodb koreninskega sistema
 • vlažnost korenin
Znamenje za kakovostno sadiko je dosti korenin premera 2 - 5 mm. Takoj po nakupu je najbolje, da rastline posadimo. V kolikor tega ne moremo storiti, damo rastline v zasip. Mesto za zasip izberemo v senčnem delu vrta. Pripravimo ga tako, da izkopljemo jarek, v katerega pod kotom položimo eno sadiko do druge in jih sproti zasipavamo tako, da so korenine popolnoma zasute, kot tudi vsi prazni prostori. Če nas čas sajenja prehiti, lahko rastline v zasipu počakajo do pomladi.

Pred sajenjem korenine sadik pregledamo. Porežemo poškodovane ali polomljene. Za nekaj ur jih namočimo v mešanico ¹/₃ gnoja in ²/₃ vode in ilovice da se osvežijo, hkrati pa se zemlja ob sajenju nanje bolje oprime.

Pred sajenjem pa ne obrežemo le korenin, temveč tudi nadzemni del. Zelo pomembno je, da prikrajšamo krošnjo ali grm, saj smo koreninam zmanjšali volumen in enako moramo storiti s poganjki, saj jih sicer korenine ne bodo mogle prehraniti.

Veje krošnje oziroma grma prikrajšamo za ¹/₄ do ¹/₃ pa tudi do ¹/₂ - odvisno od razraščenosti. Rastline, ki zgodaj odženejo, lahko obrežemo močneje, tiste bolj pozne pa manj. Močneje porežemo starejše poganjke, mlade pa pustimo, da oblikujejo nove ogrodne veje
Podoba zdrave sadike s primerno razraščenimi koreninami in velikim številom koreninskih laskov.
Videz slabše razvite sadike z enostransko razvitim koreninskim sistemom in nezadostnim številom opornih korenin.
Primer določitve globine sajenja sadike vrtnice z golimi koreninami. Cepljeno mesto mora biti približno 2,5 cm pod nivojem zemljišča, kar zlahka določimo z uporabo palice.
Iglavec z navidezno koreninsko grudo, ki je že v osnovi premajhna, glede na velikost drevesa.
Pri namestitvi drevesa v sadilno jamo in razvezu tkanine, ki varuje koreninsko balo, so bile opazne gole korenine drevesa - znak, da drevo ni pravilno negovano in nima zadostnega števila korenin in koreninic, da bi zadržalo zemljo.
Primer, kako pripravimo jarek za zasip, če sadik ne moremo posaditi takoj po nakupu. Korenine sadik in del stebel zasujemo z izkopano zemljo.

Sajenje

Izkopljemo sadilno jamo primerne velikosti. Če imamo možnost, jamo pripravimo mesec in pol pred predvideno zasaditvijo. Po mesecu dni jamo zasujemo in počakamo še 2 – 3 tedne in šele nato sadike posadimo. Tako damo zemlji čas, da se posede. Pri izkopu v spodnjo ¹/₃ jame dodamo ¹/₃ založnega gnojila. Zaradi dostopnosti hranil je najbolje uporabiti Plantella organik K, ki ima vse komponente, ki jih rastline potrebujejo.

Primerna velikost sadilne jame je povezana z velikostjo koreninskega spleta. Širina sadilne jame mora biti zagotovo nekoliko širša kot je širina korenin, da v sadilni jami niso utesnjene, temveč lepo razporejene. Globina jame je odvisna od dolžine korenin. Najpomembneje je, da korenine niso NIKOLI usločene navzgor. Če rastlinam korenine obrnemo navzgor, s tem povzročimo veliko zmedo pri načinu rasti. Zemlja, s katero bomo rastline zasipavali, mora biti sipka, da bo lahko zapolnila vse prostore med koreninami, s čimer se bomo zagotovo izognili nastankom t. i. zračnih žepov in posledično sušenju korenin.

Pravilno globino sajenja določimo tako, da položimo palico čez jamo ob rastlini in preverimo ali je globina ustrezna. Med zasipanjem korenin rastlino občasno rahlo privzdigujemo in tako omogočimo, da rahla prst zapolni vse prazne prostore med koreninami. Sadiko posadimo tako globoko kot je rasla v drevesnici. Prst med sajenjem le rahlo pritisnemo, vendar pazimo, da s tem ne poškodujemo korenin in ne uničimo strukture tal. Ob sajenju pa moramo upoštevati 10% posedanje prsti. Zelo pomembno je, da koreninskega vratu dreves ne zasujemo, saj lahko rastline zaradi tega propadejo. Le redke rastline prenesejo zasutje, zato raje ne tvegajmo. Bolje je, če rastlino posadimo nekoliko više kot pa pregloboko, čeprav jo bomo zato morali dlje časa zalivati. Po končanem sajenju oblikujemo še kolobar, ki nam bo omogočal lažje zalivanje in rastline obilno zalijemo.

Prednosti in slabosti sadik z golimi koreninami

Prednosti

 • cenejše sadike
 • relativno boljše ukoreninjanje; ni zveriženih korenin
 • redke in nenavadne sorte so večkrat dobavljive le z
 • golimi koreninami v specializiranih drevesnicah

Slabosti

 • krajša prodajna in sadilna sezona – od pozne jeseni do zgodnje pomladi

Ali ste vedeli?

 • Primerna globina - cepljeno mesto sadik vrtnic z golimi koreninami mora biti 2,5 cm pod nivojem tal; pri miniaturnih vrtnicah le 1 cm.
 • V jamo pred sajenjem dodamo prst, ki jo premešano z vrtnim kompostom ali 100% organskim gnojilom v peletah Plantella Organik.
 • Vrtnico za vrtnico – na isto mesto lahko sadimo šele po 3 letih ali pa moramo zamenjati zemljo do globine 60 cm.
 • Za listopadno živo mejo uporabimo sadike z golimi koreninami, saj običajno potrebujemo večje število sadik. Mlade sadike se izredno dobro ukoreninijo in zelo hitro rastejo.

Nasvet

Plantella Vrtna zelja je odlična za sajenje in presajanje vseh rastlin v vrtu, obogatena z Bioculta rastlinskimi vlakni.

Za največji uspeh uporabite:

Plantella Organik

Dolgodelujoče organsko gnojilo v obliki pelet za večjo rodnost tal in izboljšano kakovost in količino pridelka.

Plantella Organik K

Najboljše 100% organsko gnojilo z naravnim kalijem za boljši razvoj plodovk. Za čvrste plodove boljšega okusa.

Plantella Vrtna zemlja

Univerzalna vrtna zemlja, izredno bogata z organskimi snovmi, je idealna za sajenje in presajenje vseh vrst vrtnih, okrasnih in sadnih rastlin.
Za komentiranje se prijavite