Sajenje in obrezovanje lovorikovca - Klub Gaia

Sajenje in obrezovanje lovorikovca

Pozdravljeni, na meji s sosedom na vrhu brežine bi radi posadili lovorikovce, ki pa bi jih, ko bodo preveč segli čez rob, da bij jih dosegli, obrezovali le na eni strani. Bi bilo to za rastline v redu, ali bi se lahko prelomile na bolj košato stran, bi bile dobro olistane na obrezovani strani? Neobrezovani bi bili na JZ strani, obrezovani pa na SV strani. Pustili bi jih rasti kar visoko. Če to ne bi šlo, mi povejte, koliko stran od meje bi jih morali saditi, da bi jih še uspeli obrezovati. Hvala in lep pozdrav!
Sadite jih 1,5 m od meje in jih režete z obeh starni. Prelomile se ne bodo, rez pa lahko opravite tako, da skoraj ni vidna, če režete nazaj na prvi primerno rastoči poganjek v notranjosti krošnje.
Za komentiranje se prijavite