Nasvet pri izbiri trte - Klub Gaia

Nasvet pri izbiri trte

Pozdravljeni. Prosim za pomoč pri izbiri trte. Letos se nam je posušila 15 let stara trta. Imamo 10 m dolgo brajdo in živimo v Grahovem na Notranjskem, kjer so zimske temperature kdaj pa kdaj tudi pod - 15 stopinj. Vrt je ob potoku, brajda pa je od njega umaknjena v najbljižjem delu 8 metrov. Na brajdi bi radi imeli več različnih sadik, ki zorijo v različnih obdobjih in so dobre za sprotno uporabo. Radi bi tudi uporabljali čim manj kemičnih pripravkov za zaščito in nego. Hvala za pomoč in lep pozdrav. Liljana Intihar

Spoštovani

Svetuejmo vam, da posadite in­ters­pe­ci­fič­ne sor­te (kri­žan­ke žlaht­nih in než­laht­nih sort vin­ske trte), ki so jih zasledite v selekcijskih sre­diščih po Av­stri­ji, Nem­či­ji, z Ma­džarski in iz Švi­ci, saj so te za­ra­di več­je od­por­no­sti na bo­lez­ni vin­ske trte, pred­vsem pe­ro­nos­po­ro in oi­dij, naj­bolj real­na mož­nost za eko­loš­ko vi­no­grad­niš­tvo v se­ver­nej­ših pri­de­lo­val­nih ob­moč­jih, v ka­te­rih je za­ra­di več­je ko­li­či­ne pa­da­vin bo­lez­ni med se­zo­no tež­ko ukro­ti­ti.

Lep pozdrav, Klub Gaia
Za komentiranje se prijavite