Oljčni molj - Klub Gaia

Oljčni molj

Prays oleae

Težava

Oljčni molj ima tri rodove letno in napada cvetove, plodiče ter povzroča škodo na listih. V slovenski Istri je nevarna le generacija, ki povzroča škodo na plodičih, vendar je ponavadi ne zatirajo. Lahko pa uporabimo fitofarmacevtska sredstva ob prerazmnožitvi škodljivca.

Rešitev

Za največji uspeh uporabite:

Bio Plantella rumene lepljive plošče za oljke

Odlična mehanska in povsem naravna zaščita rastlin pred širokim spektrom rastlinskih škodljivcev na oljkah in ostalem mediteranskem sadnem drevju.