Oljčni molj - Klub Gaia

Oljčni molj

Prays oleae

Težava

Foto: Giancarlo Dessì
Foto: Giancarlo Dessì
Oljčni molj ima tri rodove letno in napada cvetove, plodiče ter povzroča škodo na listih. V slovenski Istri je nevarna le generacija, ki povzroča škodo na plodičih, vendar je ponavadi ne zatirajo. Lahko pa uporabimo fitofarmacevtska sredstva ob prerazmnožitvi škodljivca.