Miši - Klub Gaia

Miši

Mus

Težava

V ugodnih razmerah se miši hitro razmnožujejo, večinoma je bolj škodljiva poljščinam in vrtninam, zlasti pozimi, ko je v sadovnjaku dlje časa snežna odeja, pa objeda tudi sadna drevesa. Deblo lahko obgloda vse do lesa in poškoduje koreninski vrat ali dno debla. Če so drevesa obgrizena le malo, navadno ni večje škode, kadar pa je obgrizen ličnati del, začnejo hirati in se včasih celo posušijo.

Rešitev

Škodo lahko deloma zmanjšamo, če odmetavamo sneg ob drevesih. Bolj učinkovito pa drevesa zavarujemo tako, da v njihovo okolico položimo organsko zastirko, na primer slamo, pod njo pa nastavimo Ratimor ali Effect mehko vabo. Ta vsebuje učinkovit atraktant, zaradi katerega miši vabo s slastjo pojedo in se tako zastrupijo z aktivno snovjo.