Pasasti in križasti grozdni sukač - Klub Gaia

Pasasti in križasti grozdni sukač

Clysia ambiguella, Lobesia botrana

Težava

Pasasti grozdni sukač   Foto: www.biolib.cz
Pasasti grozdni sukač Foto: www.biolib.cz
Križasti grozdni sukač
Križasti grozdni sukač
Grozdna sukača sta škodljivca iz rodu metuljev. Škodo delajo gosenice obeh vrst metuljčkov. Gosenice prvega rodu v začetku junija izjedajo cvetne brste, cvetje, jagode in dele grozdičev. Prvi rod navadno ne povzroča gospodarsko pomembne škode. Drugi rod metuljčkov se pojavi v sredini julija in se zavrta v grozdne jagode, ki se lahko izsušijo, ali pa jih okuži siva grozdna plesen.

Rešitev

Ob pojavu škodljivca pripravimo pripravek iz 1 do 1,5 mililitra učinkovitega insekticida s širokim spektrom delovanja Vivera Karate Zeon in 10 litrov vode.