Zavijač - Klub Gaia

Zavijač

Težava

Jabolčni zavijač je najbolj razširjen škodljivec na jablanah in tudi hruškah. Spada v skupino zavijačev in je metuljček, ki meri čez krila okoli 2 centimetra. Izlegle ličinke so najprej belkaste, pozneje pa rožnate z rjavo glavo. Ima dva rodova letno (od junija do avgusta). Izlegle gosenice se zavrtajo v plod in naredijo rov do peščišča, kjer pojedo peške. Plodovi, napadeni od prve generacije, večinoma odpadejo, pri drugi generaciji pa ne.

Podoben je življenjski krog češpljevega zavrtača, ki pa ga v domačih vrtovin ni mogoče uničevati. Vendar ta škodljivec pogosto poskrbi za zaželeno redčenje pregostih plodov češplje. 

Hrušev zavijač ima samo eno generacijo letno. Metulji odlagajo jajčeca od polovice junija do konca julija. Najbolj črvive so zgodnje sorte hrušk, poznejše pa nekaj manj.

Napad zavijača prepoznamo po tem, da plodovi odpadajo, so navrtani, v notranjosti pa opazimo rov do peščišča.

Rešitev

Junija lahko z otresanjem dreves in rednim odstranjevanjem odpadlih nagnitih plodov z vrta močno zmanjšamo napad tega škodljivca. V vrt privabljamo koristne živali, zlasti ptice. Ptiči pojedo veliko gosenic in bub.