Stenice - Klub Gaia

Stenice

Heteroptera

Težava

Med stenicami si v posebno pozornost zasluži zelena smrdljivka (Nezara viridula). 

Ta sesajoča žuželka je pri nas razširjena zlasti v slovenskem Primorju in kljub njeni polifagnosti se zdi še posebno škodljiva na paradižniku, kjer povzroča na mestih sesanja značilno razbarvanje.

Rešitev

Zaradi vsakodnevnega obiranja zrelih sadežev je stenico težko zatirati. Kot ena možnosti okolju prijaznih načinov zmanjševanja steničine škodljivosti se ponuja v obliki saditve mešanih posevkov.