Golšavost kapusnic - Klub Gaia

Golšavost kapusnic

Plasmodiophora brassicae

Težava

Bolezen je tipična posledica neprimernega kolobarjenja na vseh kislih tleh, teh pa na področju ljubljanskega barja ne manjka. V primeru, da zelje ali druge kapusnice (ohrovt, cvetača, brokoli,…) več let zapored pridelujemo na istem mestu se močno poveča verjetnost razvoja golšavosti. Gliva okuži korenine, ki se še dodatno okužijo npr. z bakterijami, ki povzročajo gnitje. Iz okuženih delov pride gliva v tla, kjer ostane živa več let. Upoštevati moramo načela pravilnega kolobarja na kislih tleh in tleh z manjšo vsebnostjo organske snovi, kjer se negativni učinki slabega kolobarjenja pojavijo hitreje kot na s humusom bogatih in nevtralnim tleh.

University of Georgia Plant Pathology , University of Georgia, Bugwood.org
University of Georgia Plant Pathology , University of Georgia, Bugwood.org

Rešitev

Pri zelju in drugih kapusnicah je rešitev v apnenju kislih tal s sredstvom za odpravljanje kislosti Plantella Kalcivit in pet do šest letnem premor v pridelovanju kapusnic na isti površini.

Za največji uspeh uporabite:

Plantella Kalcivit

Sredstvo za odpravljanje kislosti tal.