Obisk Gaie na POŠ Kresnice - Klub Gaia

Obisk Gaie na POŠ Kresnice

Sandra Železnik, pedagoška vodja POŠ Kresnice

Na podružnični šoli Kresnice se trudimo učencem približati naravo, pokazati osnove vrtnarjenja in kompostiranja ter jih usmerjati v trajnostno in bolj ozaveščeno življenje. V okviru projektov smo v preteklih letih v ta namen pridobili kompostnik in dve visoki gredi, imamo pa tudi manjši nasad malin.

V sredo, 20. 4. 2022, smo gostili posebnega obiskovalca. Pri nas je gostoval g. Vanes Husić, agronom iz Kluba Gaia, katerega pokrovitelj je podjetje Unichem s Plantello in Bio Plantello.

Povabili smo ga z namenom, da nam preda nekaj napotkov za obdelovanje visokih gred. Prišel je dobro založen s kvalitetno zemljo ter tekočimi in granuliranimi gnojili BIO Plantella.

G. Husić je z učenci najprej pripravil visoko gredo. Ker je bila deloma že napolnjena, so le dodali kompost, nato pa zemljo. Sledilo je  pregledovanje sadik, ki so jih učenci prinesli s sabo. G. Husić je o vsaki povedal bistvene značilnosti, omenil dobre sosede in časovni okvir, ki je primeren za sajenje, nato pa so učenci začeli z delom. Način razporeditve zasajevanja je g. Husić sproti nadziral in s svojim strokovnim znanjem in z nasveti pomagal pri zasaditvi sadik. Na koncu so učenci vse posajeno še zalili z vodo, v kateri so razredčili tekoče gnojilo.

Sodelovanje s strokovnjaki s področja agronomije nam omogoča, da svoje znanje poglabljamo, učencem pa prinaša nove izkušnje in bogati njihovo življenjsko pot. Hvaležni smo za vse napotke, umeritve, podarjen čas in materialne prispevke, ki smo jih bili deležni.

Za komentiranje se prijavite